Gå till huvudinnehåll

Fertilitetsbehandling

Nyckelord:
 • fertilitetsbehandlingar
 • spermiedonation
 • äggcellsdonation

Vid poliklinikerna för kvinnosjukdomar utför vi infertilitetsundersökningar för vilka du behöver en läkarremiss från primärvården eller från en privat läkare vanligtvis efter att du har försökt bli gravid i ungefär ett år. Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som gör det svårare för dig att bli gravid, kan fertilitetsbehandlingarna påbörjas tidigare.

Kuvituskuva: lapsettomuuslääkäri lapsettoman pariskunnan kanssa vastaanotolla

Vi gör grundläggande infertilitetsundersökningar på Reproduktionsmedicinska enheten i Helsingfors samt vid Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus. Till Reproduktionsmedicinska enheten i Helsingfors har vi koncentrerat inseminationer, provrörsbefruktningsbehandlingar, behandlingar med donerade könsceller samt mer krävande fertilitetsbehandling.

Generella kriterier för infertilitetsbehandling

 • När paret aktivt har försökt uppnå en graviditet i minst 12 månader kan man utfärda en remiss.
 • Om man känner till att det finns omständigheter som klart försvårar en graviditet (till exempel utebliven menstruation, ovulationsstörningar, svåra endometriossmärtor) kan man påbörja undersökningarna tidigare.
 • Kvinnans viktindex (BMI, body mass index) ska vara över 18 och under 35.
 • Användningen av alla nikotinprodukter bör avslutas innan man söker 
  sig till infertilitetsundersökningar.
 • Paret har högst ett gemensamt barn.
 • Vid fertilitetsbehandling ska sannolikheten för förlossning vara över 10 procent per behandlingsomgång.

Vårdvägen för infertilitetsbehandling
Vad sker vid infertilitetsbehandling?


Vanliga frågorEnheter

Reproduktionsmedicinska enheten, Tilkan Viuhka

På Reproduktionsmedicinska enheten undersöker och behandlar vi störningar i kvinnors hormonverksamhet, barnlöshet samt gynekologiska problem hos unga…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Borgå sjukhus

På polikliniken undersöker och behandlar vi olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi gynekologiska undersökningar, bland annat hysteroskopier, kolposkopiundersökningar och…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.