Gå till huvudinnehåll

Fertilitetsbehandling

Nyckelord:
  • fertilitetsbehandlingar
  • spermiedonation
  • äggcellsdonation

Vid poliklinikerna för kvinnosjukdomar utför vi infertilitetsundersökningar för vilka du behöver en läkarremiss från primärvården eller från en privat läkare vanligtvis efter att du har försökt bli gravid i ungefär ett år. Om du har en sjukdom eller ett tillstånd som gör det svårare för dig att bli gravid, kan fertilitetsbehandlingarna påbörjas tidigare.

Kuvituskuva: lapsettomuuslääkäri lapsettoman pariskunnan kanssa vastaanotolla


Vi gör grundläggande infertilitetsundersökningar på Reproduktionsmedicinska enheten i Helsingfors samt vid Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus. Till Reproduktionsmedicinska enheten i Helsingfors har vi koncentrerat inseminationer, provrörsbefruktningsbehandlingar, behandlingar med donerade könsceller samt mer krävande fertilitetsbehandling.

Åldersgränsen för fertilitetsbehandlingar för kvinnor när behandlingarna inleds är 40 år och för män 60 år. För att kunna utföra nödvändiga behandlingar behöver vi få remissen senast 6 månader innan åldersgränserna uppnås. Den övre gränsen för en kvinnas viktindex (BMI, body mass index) för fertilitetsbehandlingar är 35. Tyvärr kan vi inte behandla infertilitet efter en sterilisering inom den offentliga hälso- och sjukvården eller ge behandling till par som redan har två gemensamma barn. 

Före det första besöket utför vi hormonundersökningar och undersöker blodstatus på en kvinna som önskar bli gravid. När vi behandlar ett heterosexuellt par, undersöker vi mannens spermieprov. Vi tar också HIV- och hepatitprover från båda. Vi kallar alltid paret tillsammans till det första besöket. Under besöket kartlägger vi hälsotillståndet och levnadsvanorna hos båda, bedömer kvinnans menstruationscykel och utför nödvändiga tilläggsundersökningar.  Vid behov undersöker vi om äggledarna är öppna.

Efter undersökningarna planerar vi den individuella fortsatta vården. Observera att hos upp till ett par av fyra kan orsaken till infertiliteten inte utredas.

Behandlingarna kan bestå av

  • ​behandlingar genom mognad av äggblåsan (ovulationsinduktion) i avsikt att åstadkomma ovulation eller att stärka den
  • inseminationer där spermier injiceras i kvinnans livmoderhåla vid ägglossning
  • provrörsbefruktning (IVF/ICSI), där äggcellen befruktas på laboratoriet och embryot förs in i livmodern för att växa
  • en överföring av det frysta embryot där embryot som erhållits från IVF/ICSI-behandlingen har frysts och överförs efter upptiningen till livmodern
  • inseminationer eller behandling genom provrörsbefruktning med donerade könsceller
  • kirurgiska behandlingar exempelvis i situationer där barnlösheten orsakas av endometrios eller myom.

Om du inte försökt bli gravid under en lång tid och det är sannolikt att du kommer att bli gravid utan behandling, kan du efter undersökningarna vänta på att bli gravid på naturligt sätt.Enheter

Reproduktionsmedicinska enheten, Tilkan Viuhka

På Reproduktionsmedicinska enheten undersöker och behandlar vi störningar i kvinnors hormonverksamhet, barnlöshet samt gynekologiska problem hos unga…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Borgå sjukhus

På polikliniken undersöker och behandlar vi olika gynekologiska sjukdomar, bland annat blödningsrubbningar, gynekologiska smärttillstånd…

Polikliniken för kvinnosjukdomar

Vid Lojo sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi gynekologiska undersökningar, bland annat hysteroskopier, kolposkopiundersökningar och…

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för kvinnosjukdomar gör vi livmoderendoskopier, urininkontinensoperationer, värmeballongbehandlingar av livmoderns…

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.