Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Samarbetsnätverk för utveckling

Vi har ett tätt utvecklingssamarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Helsingfors universitet, regionala kunskapscenter inom socialarbete, kommunala social- och hälsovårdssektorn och organisationen Nyland2019.

Vi agerar koordinator inom de centrala nätverken i området, ledarnätverket för folkhälsoarbetet och nätverket för munhälsa, samt deltar i möten för det nationella ledarnätverket för folkhälsoarbetet.