Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Samarbetsnätverk för utveckling

Vi har ett tätt utvecklingssamarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Helsingfors universitet, regionala kunskapscenter inom socialarbete, kommunala social- och hälsovårdssektorn, HUS-Nyland-samordningsgruppen samt ledningsgruppen för integrationen av HUS området.

Vi agerar koordinator inom de centrala nätverken i området, ledarnätverket för folkhälsoarbetet och nätverket för munhälsa, samt deltar i möten för det nationella ledarnätverket för folkhälsoarbetet.Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.