Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Samarbetsnätverk för utveckling

Vi har ett tätt utvecklingssamarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, THL, Helsingfors universitet, regionala kunskapscenter inom socialarbete, kommunala social- och hälsovårdssektorn, HUS-Nyland-samordningsgruppen samt ledningsgruppen för integrationen av HUS området.

Vi agerar koordinator inom de centrala nätverken i området, ledarnätverket för folkhälsoarbetet och nätverket för munhälsa, samt deltar i möten för det nationella ledarnätverket för folkhälsoarbetet.
Feedback

Hittade du vad du sökte?