Gå till huvudinnehåll

Välkommen till HUS

Information till dig som kommer till oss för vård

För all annan vård än brådskande vård vid något av HUS sjukhus behöver du alltid en läkarremiss. Din egen läkare sänder remissen direkt till en HUS-läkare som läser remisserna i den ordning de kommer in och sorterar dem enligt medicinska grunder i prioritetsordning. Inom tre veckor efter att remissen mottagits får du antingen en kallelse eller andra vidare anvisningar. 

De som behöver brådskande vård tas in på sjukhusets akutmottagning utan remiss.

Personer från orter utanför kommunen får brådskande vård vid alla HUS akutmottagningar. Därefter tar vården vid antingen på hemorten eller inom den specialiserade sjukvården i det område som valts tillsammans med läkaren som ger remissen.  

Vi tar alltid hand om en utländsk patient som behöver brådskande vård. Personens hemland svarar för sjukvården och kostnaderna för denna.

Mer information om vård för utlänningar i Finland.

När du behöver vård som inte är brådskande kan du fritt välja hälsovårdscentral och ställe för specialiserad sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Detta gör du med en skriftlig anmälan till hälsovårdscentralen på den vårdansvariga hemorten och i den valda kommunen. Valmöjligheten gäller inte jouren, långvarig anstaltsvård eller skol- och studenthälsovård.

Information om val av vårdställe.

Mer information om val av vårdställe i andra EU-länder.
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.