Gå till huvudinnehåll

Jour

Nyckelord:
 • jour
 • jourhjälp

På jouren, det vill säga våra akutmottagningar, behandlar vi akuta sjukdomar och skador samt problem i anslutning till psykisk hälsa som kräver brådskande behandling. 

 

Päivystyksen lääkäri

Du bör uppsöka jouren på din egen hälsostation under öppettiderna. Vid andra tidpunkter får du akut vård på våra sjukhus akutmottagningar.  

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117. 

Om du har en remiss till jouren behöver du inte längre ringa till Jourhjälpen.

I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller plötsliga kramper, ring nödnumret 112.

 

De vanligaste symtomen som du alltid bör uppsöka akutvård för: 

 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter 
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår) 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • magsmärtor som är svåra eller blir värre och har börjat plötsligt 
 • psykiska problem som kräver akut behandling 
 • feber hos nyfött barn 
 • ett barn med kramper 

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. På jouren tas patienterna in för vård i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. 

 

Enheter

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset

Vid Mejlans samjour betjänar vi Helsingforsbor över 16 år som i första hand bor i de södra, mellersta och västra delarna av staden. När der gäller den…

Malms samjour

På Malms sjukhus samjour betjänar vi i första hand invånare över 16 år som bor i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. I brådskande fall ger vi…

Pejas samjour

Vid Pejas samjour betjänar vi i första hand personer över 16 år från Vanda och Kervo. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Jorvs samjour

På Jorvs samjour betjänar vi invånare över 16 år i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Feedback

Hittade du vad du sökte?