Gå till huvudinnehåll

Kundpaneler, erfarenhetsexperter och OLKA-verksamhet

Hos oss kan patienterna vara med och påverka och delta i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av våra tjänster.

Våra utbildade kundpanelsmedlemmar samt våra erfarenhetsexperter samarbetar med vår personal i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av tjänster. Som medlem i forskningspanelen får du vara med och påverka den forskning som bedrivs hos oss.

OLKA-verksamheten

OLKA® är samordnad organisations- och volontärverksamhet på våra sjukhus. Målet med vår verksamhet är att bemöta våra patienter och deras närstående rofyllt och ge stöd i anpassningen till sjukdomen. OLKA är ett partnerskap som utvecklats gemensamt av HUS och HyTe rf.
Feedback

Hittade du vad du sökte?