Kliininen ravitsemusterapia

Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö tarjoaa yksilöllistä ravitsemusohjausta ja
–hoitoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa lukuun ottamatta Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloita. Ravitsemusterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattilainen.
 
Ravitsemusterapeutin tapaamiseen tarvitaan lääkärin lähete. Tapaamisia voi olla vuodeosastojaksoilla sekä polikliinisesti. 
Ruokavalio-ohjauksen lähtökohtana on ravitsemustilan ja ruuankäytön arvioinnit ja niihin vaikuttava sairaus tai toimenpide. Tavoitteena on turvata energian ja ravintoaineiden saanti.
 
Ravitsemushoito edistää potilaan toipumista, parantaa elämänlaatua sekä ylläpitää hyvää ravitsemustilaa. Myös terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvä ravitsemusohjaus kuuluu ravitsemusterapiaan.
 

Käytännön ohjeita ravitsemusterapiaan liittyen
 

Tulo-ohjeet:
Ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää noin tunnin. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös läheiset. Jos teiltä on pyydetty ruokapäiväkirja lähettäkää se etukäteen noin viikkoa ennen vastaanottoa tai ottakaa se mukaan vastaanotolle.
 
Käynnin aikana:
Yhdessä potilaan kanssa suunnitellaan sairauteen ja elämäntilanteeseen sopiva ruokavalio ja annetaan tarvittavat kirjalliset ohjeet. Potilaan kanssa sovitaan ravitsemushoidon seurannasta sekä yhteydenottotavoista vastaanoton jälkeen.
 
Ilmoittautuminen:
Mikäli tulette vastaanotolle polikliinisesti teidät ohjataan oikeaan paikkaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kutsukirjeessä on maininta vastaanottopaikasta.
 
Varatun ajan muuttaminen:
Ottakaa yhteyttä sille poliklinikalle, josta olette ajan saaneet. Puhelinnumeron näette kutsukirjeestä tai ajanvarauskortista.
 
Maksuasiat:
Polikliinisesta ravitsemusterapeutin käynnistä lähetetään lasku kotiin, mikäli se ei liity muuhun poliklinikkakäyntiin saman päivänä. Osastolla olevien potilaiden tapaamiset sisältyvät hoitopäivän hintaan.