Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.9.2021 10.29

Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö - osa hyvää hallintoa

Asiasanat:
  • Husari
  • tarkastuslautakunta

HUSin valtuusto on asettanut lautakuntia hoitamaan sekä lakisääteisiä että HUSin perussopimuksen mukaisia tehtäviä. Tarkastuslautakunta on yksi tärkeimmistä.

Kuvituskuva punaisia ja valkoisia kyniä

”Tarkastuslautakunnan tehtävien kovin ydin on katsoa, toteutuvatko tavoitteet ja toteuttaako operatiivinen johto päätettyä strategiaa vai ei. Valvomme myös laillisuutta yhdessä tilintarkastuksen kanssa”, kertoo varapuheenjohtaja Hannu Tuominen

Hän sanoo olevansa jopa yllättynyt, miten mainio näköalapaikka koko HUSin toimintaan lautakunta on. Tarkastuslautakunnan havainnot otetaan koko ajan paremmin huomioon. 

”Toisaalta välillä turhauttaa, että joudumme tekemään samoja alleviivauksia vuodesta toiseen. Esimerkiksi työtyytyväisyydessä on korjaamista ja panostukset asian korjaamiseen ovat aina pieniä.”

Tuomisen mielestä konserni muistuttaa joskus puoliautonomisten valtioiden viidakkoa, jossa ohjeita seurataan liikaa soveltaen.  

”Välillä tuntuu, että HUSissa johdon väliportaita on edelleen liikaa. Ennen kuin käytännön tuntuma kentältä pääsee toimitusjohtajan konttoriin tai yhteinen strategia pääsee toimitusjohtajalta kentälle, informaatio katoaa jo molempiin suuntiin.”

Tuomisen mielestä tarkastuslautakunta voisi jatkossa toimia proaktiivisemmin ja keskustelevammin yhteistyössä HUSin hallituksen kanssa. Lautakunta voisi osallistua keskusteluun jo strategiaa valmisteltaessa eikä ainoastaan valvoa sitä jälkikäteen.

Virkamiesyksikkö tukee ja valmistelee arviointia

Ulkoisen tarkastuksen yksikön tärkein tehtävä on avustaa tarkastuslautakuntaa toteuttamaan kuntalaissa määriteltyjä tehtäviä. 

”Päätuotteemme on arviointikertomus. Isossa organisaatiossa arvioitavaa on valtavasti. Tuottamiemme arviointien kautta saadaan tietoa siitä, miten yhteisiä verorahoja käytetään. Yksikkö on hallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta riippumaton ja tarkastuslautakunnan alaisuudessa”, kertoo arviointijohtaja Pirjo Räsänen.

Laki antaa laveat raamit arvioinnille. Tarkastuslautakunnalla on siis vapaus päättää arvioinnin aihepiirit. Toiminnan kehittäminen ja läpinäkyvyys ovat myös arvioinnissa tärkeitä. Arviointia toteutetaan monipuolisen tutkimuksen menetelmin ja siinä hyödynnetään myös virkamiesten ja eri toimijoiden haastatteluja.

Uusi valtuusto ja tarkastuslautakunta aloittavat kautensa loppuvuodesta. Kolme isompaa arviointia ovat kuitenkin käynnistyneet jo aiemmin. Ne koskevat HUS Diagnostiikkakeskusta ja HUS Tietohallintoa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla tehdään yhteisarviointi aiheesta iäkäs potilas päivystyksessä. Jatkossa ajankohtaisia ovat erityisesti hankintatoimi ja hankinnat. 

Arvioinnilla saadaan aikaan hyvää 

Räsänen pitää erityisen hyvänä saavutuksena lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tilanteen esiin nostamista vuoden 2018 arviointikertomuksessa. Koskaan aiemmin ei arviointi ole saanut julkisuudessa yhtä paljon tilaa. Pääkaupunkiseudun kuntien kanssa toteutettu yhteisarviointi oli hoitokokonaisuuden kannalta hyödyllinen.

”Henkilöstö on suuri resurssi ja yksi arviointikertomuksen jatkuvista aiheista. Olemme kuulleet henkilöstöön liittyvässä arvioinnissa mahdollisimman paljon eri osapuolia ja yritämme tosissamme vaikuttaa asioiden rohkeampaan eteenpäin viemiseen. Johdolla on viime kädessä vastuu siitä, miten henkilökuntaa kuullaan.”

Tarkastuslautakunta antaa arviointiin perustuvia suosituksia, hallitus lausuu toimenpiteisiin ryhtymisestä ja valtuusto huomioi asian seuraavassa talousarviossa. Kuitenkin jo arviointia tehdessä monesti huomataan, että kysymyksien ja tietopyyntöjen ansiosta asioissa tapahtuu nopeampaakin kehittämistä. 

”Potilaiden hyvän hoidon toteutuminen on tärkeintä arvioinninkin taustalla”, sanoo Räsänen.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset voit lukea täältä.

Teksti: Hanna Raijas-Turva
Kuva: Matti Snellman

Husari 3/2021