Eettiset toimikunnat

Täältä löytyy

  • yleistä tietoa eettisistä toimikunnista HUS:ssa,
  • eettisen toimikunnan lausuntoon tarvittavia ohjeita sekä
  • HUS:n eettisten toimikuntien yhteystiedot.

 

Eettiset toimikunnat HUS:ssa
 
 
Monialainen eettinen toimikunta tarkoittaa lausunnon hakijalle sitä, että hakemuksen voi jättää mille tahansa eettiselle toimikunnalle I–IV tutkimuksen alasta riippumatta.
 
Uudistuksen jälkeen kaikki eettiset toimikunnat käsittelevät myös lääketieteellisiä hätätilatutkimuksia ja erityisryhmille kuten lapsille tehtäviä tutkimuksia. Myös tutkimukset, joihin liittyy biopankkilaki, kudossäädökset ja kliinisiä laitetutkimuksia koskevat määräykset voidaan käsitellä missä tahansa eettisessä toimikunnassa I - IV. Poikkeuksena HUS:ssa NIH-rahoituksella tehtäviin tutkimuksiin eettisen lausunnon antaa toimikunta III.
 
Hakemuksille ei ole enää määräpäivää, vaan eettiset toimikunnat ottavat hakemuksia vastaan jatkuvasti. Jätetty lausuntohakemus tulee toimikunnan käsittelyyn noin kahden viikon kuluessa siihen toimikuntaan, joka pitää vuorollaan kokousta. Lue lisää…
 
Tutkijan opas

Ennen kuin kliinisen tutkimuksen voi aloittaa, on sillä oltava eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Ennen kuin lausuntohakemusta alkaa tekemään, on hyvä tutustua Tutkijan oppaaseen lääketieteellisen tutkimuksen eettisestä käsittelystä. Se on HUS:n tutkimus- ja opetusryhmän ja eettisten toimikuntien laatima opas, josta löytyy muun muassa ohje tutkimussuunnitelman tekemiseen.
 
Tutkimusilmoitus

Kaikista kliinisistä lääketutkimuksista on tehtävä ennakkoilmoitus TUKIJAlle, joka on valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. TUKIJA päättää, siirtääkö se hakemuksen käsittelyn alueelliselle eettiselle toimikunnalle vai ottaako se hakemuksen omaan käsittelyynsä. Lausuntohakemuksen käsittely alueellisessa eettisessä toimikunnassa alkaa vasta tämän päätöksen jälkeen.
Eettiset toimikunnat.jpg
Lausunto eettiselle tmklle.jpg
kokousajat_jäsenet.jpg
jäsenille.jpg
ajankohtaista.jpg