Kardiologia

Kardiologian erikoisala tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita sydäntautien alalla HUS-alueen kunnille ja erityistason sairaanhoitoa koko HUS-alueen väestölle. Yleisimmät hoidettavat sairaudet ovat sepelvaltimotaudin akuutit ja krooniset ilmentymät, erilaiset rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta. Erikoissairaanhoitoa annetaan sovitun työnjaon puitteissa myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissäsekä kardiologisen päivystyksen osalta Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä.

Sydän- ja keuhkokeskus toimii kansallisena sydänsiirtokeskuksena, jossa kardiologian sekä sydän- ja thoraxkirurgian erikoisalat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Sydän- ja keuhkokeskukseen on kansallisesti keskitetty myös aikuisten vaikeimpien synnynnäisten sydänvikojen ja eräiden muiden harvinaisten sydäntautien tutkimus ja hoito. Kardiologian erikoisalalla on päivystys äkillisten sydänkohtausten varalta kellon ympäri 365 päivää vuodessa. Kliinisten vastuiden ohella kardiologian eri aloilla tehdään myös laaja-alaisesti tieteellistä tutkimustyötä ja osallistutaan lääketieteen perusopetukseen ja jatkokoulutukseen.  Kardiologian erikoisalalla työskentelevien 40 lääkärin ja 170 hoitohenkilökuntaan kuuluvan työtä ohjaavat yhdessä sovitut strategiset tavoitteet.

 

 

 Hoitopaikat

 
 

 Lue lisää

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta