Kirurgian yksiköt

Peijaksen sairaalassa on kolme kirurgista vuodeosastoa, joilla hoidetaan urologisia, ortopedisia ja traumatologisia leikkauspotilaita.

Peijaksen sairaalaan on keskitetty HYKS-alueen tekonivelkirurgiset toimenpiteet.

Osa kirurgisista toimenpiteistä tehdään Peijaksen sairaalan päiväkirurgisessa yksikössä, josta potilaat kotiutuvat yleensä toimenpidepäivän aikana.