Synnyttäjien osasto 61, Perhepesä

Käyntiosoite
Naistenklinikka, 6. krs
Haartmaninkatu 2, Helsinki

Postiosoite
PL 140, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia p. 09 47174860
Osastonsihteeri 09 471 72956
Faksi  09 471 73626

Perhepesä on synnyttäneiden vuodeosasto, jossa yhdistyy mahdollisuus rauhallisiin ensihetkiin perhehuoneessa, yksilöllinen perheen tarpeista lähtevä ohjaus sekä mahdollisuus nopeaan kotiutumiseen.

Perhepesä soveltuu terveille synnyttäjille, joiden raskausaika ja synnytys ovat sujuneet ongelmitta. Edellytyksenä on, että vauva on syntynyt täysiaikaisena (37 täyttä raskausviikkoa), eikä tarvitse erityisseurantaa. Lopullinen päätös Perhepesän sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen. Paikkaa ei voi varata etukäteen.

Vanhempien on kyettävä huolehtimaan vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella.

Perhepesässä ensisynnyttäjät voivat olla synnytyksen jälkeen kahden yön ja uudelleensynnyttäjät yhden yön yli.

Lisäksi osastolla hoidetaan vastasyntyneiden kotiutumisen jälkeisiä poliklinikkakäyntejä.

Osastolla on sitouduttu WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelmaan.

Osastolla on vapaat vierailuajat. Osaston ovet ovat kiinni klo 21-07.