Neurologian poliklinikka

Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää


Kanslia: 019 4587 2510
Sairaanhoitajien puhelintunti ma-pe klo 8.30 - 9.30, 13.30-14
Faksi: 019 4587 2590
Sijainti: P-kerros

Poliklinikka on avoinna arkisin ma - to klo 8 - 15.00, pe klo 8 - 14.00

Ylilääkäri: Terttu Heikinheimo-Connell
Osastoryhmän päällikkö: Reija Pitkänen
Osastonhoitaja: Nina Pietilä

 
Potilas tulee neurologian poliklinikalle lähetteellä, kun hänellä on neurologisia oireita. Neurologian erikoisalaan kuuluvat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen sekä lihasten sairauksien selvittely. Lähetteen potilas saa terveyskeskuksen, yksityisen lääkäriaseman, muun sairaalan tai laitoksen lääkäriltä. Lähetteen perusteella neurologian ylilääkäri arvioi neurologin vastaanoton kiireellisyyden. Aika lähetteen saapumisesta ensikäyntiin neurologin vastaanotolla vaihtelee viikoista kuukausiin potilaan oireiden ja poliklinikan jonotilanteen mukaan.
Neurologian tekemän tutkimuksen ja haastattelun perusteella potilaalle määrätään tarvittaessa jatkotutkimuksia. Mikäli tutkimuksien jälkeen potilaalla todetaan neurologinen sairaus, hän jää poliklinikan säännölliseen seurantaan.
Neurologiset sairaudet ovat usein pitkäaikaissairauksia, joiden varsinaista perussyytä ei tunneta eikä näin ollen myöskään parantavaa hoitoa ole ja ennusteen laatiminen sairauden kulusta on hyvin vaikeaa. Pitkäaikaissairaus muuttaa paitsi potilaan omaa myös merkittävästi tämän läheisten ihmisten elämää. Neurologian poliklinikan hoitotyön tavoitteena on antaa potilaalle tietoa ja tukea, miten oppia elämään sairautensa kanssa ja selviytyä neurologisen sairauden aiheuttamasta muuttuneesta tilanteesta.