Hoitoon pääsy

Hoitoonpääsytietojen ja lähetetietojen seuranta muuttui 1.1.2013 alkaen valtakunnallisesti siten, että tiedot raportoidaan terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

HUS-sairaaloissa toteutuneet hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat erikoisaloittain. Hoitoon pääsyn perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa. Perusteet on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 

Tietoja yleisimmistä leikkauksista ja hoidoista

HUS on koonnut toteutuneita hoitoaikoja yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottaneiden potilaiden osalta. Mukana ovat kaikki vuoden 2018 alusta 30.4.2018 saakka tilastossa mainituilla syykoodilla hoitoa jonottaneet potilaat.​