Palaute


 

HUS:lle voi antaa palautetta toimintojen ja palveluiden kehittämisestä tai hyvästä hoidosta tai palvelusta. Palautteen antaminen tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Palautetta voi antaa eri tavoin 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyyn voivat vastata HUS:ssa hoidossa olleet potilaat ja palvelua saaneet asiakkaat. Kyselyyn vastataan nimettömästi, jolloin vastaajaa ei tunnisteta. Vastaukset ohjautuvat yksikön palautekäsittelijälle. Vastausohjeet saadaan yksiköstä.
 
Avointa palautetta voi antaa kuka vain joko yleisesti tai kohdennetusti sairaalalle, tai tietylle yksikölle. Palautteet ohjautuvat palautekäsittelijöille.
Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä suoraan yksikköön.
Muistutuksissa ja kanteluissa ohjaavat potilasasiamiehet
 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä. Jos haluat palautteeseen vastauksen, niin jätä palautteeseen yhteystietosi.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen henkilön hoidosta.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta, vaan tuolloin kannattaa ottaa yhteyttä potilasasiamiehiin.
  • Varattua hoito- tai tutkimusaikaa ei voi perua palautelomakkeella