Työaika-autonomia

​Paras työvuoro on itse suunniteltu!
 
Monissa HUS:n työyksiköissä on käytössä työaika-autonomia. Työaika-autonomia tarkoittaa sitä, että työntekijät suunnittelevat työvuoronsa sovittujen pelisääntöjen mukaan.
 
Työaika-autonomian avulla työntekijä saa paremmat vaikutusmahdollisuudet työvuoroihinsa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen.
 
Työaika-autonomia on yksi joustavan työajan muoto. Muita joustavan työajan muotoja HUS:ssa ovat työpäivän alkamis- ja päättymisajan joustaminen sekä työaikapankki. Työaikapankki tarkoittaa sitä, että työntekijä voi kertyneen lisä- tai ylityön ottaa vapaa-aikana rahallisen korvauksen sijasta. Työaika ”talletetaan pankkiin” ja pidetään erikseen sovittuna ajankohtana.
 
Tavoitteemme on, että työntekijämme voivat hyvin!