Palkka ja palvelussuhde

​Työntekijän ja viranhaltijan oikeuksista ja velvollisuuksista on säännöksiä työ- ja virkalainsäädännössä sekä viranhaltijoiden osalta lisäksi hallinto- ja muissa johtosäännöissä. Palvelussuhteen ehdoista on kunta-alalla sovittu pääasiassa virka- ja työehtosopimuksin. Tämän lisäksi viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista on sovittu paikallisin virka- ja työehtosopimuksin.
  
Sopimukset: