Lääkärien erikoistumiskoulutus

HUS on Suomen suurin erikoistuvien lääkärien kouluttaja: täältä valmistuu yli 40 % Suomen erikoislääkäreistä. Yliopistosairaalassa toimii yli 400 dosenttia ja yli tuhattohtorin tutkinnon suorittanutta erikoislääkäriä, joiden pedagoginen pätevyys takaa korkealaatuisen ohjauksen. Tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa järjestetty koulutus kattaa 50 lääketieteen erikoisalaa. 

Ammatilliseen jatkokoulutukseen voi hakeutua lääkäriksi ja hammaslääkäriksi valmistumisen ja laillistamisen jälkeen. Koulutus tapahtuu sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä ja yliopistoissa. Ammatillinen jatkokoulutus sisältää yleislääketieteen erityiskoulutuksen sekä erikoislääkärikoulutuksen. 

Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävässä. Koulutus sisältää teoriaopintoja lääketieteellisessä tiedekunnassa ja käytännön työntekoa sairaalassa, terveyskeskuksessa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä.

Jatkokoulutus erikoistumisen jälkeen

Erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaan voi ilmoittautua erikoislääkäritutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisäkoulutusohjelma ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Tieteellisenä jatkokoulutuksena voi suorittaa filosofian lisensiaatin, filosofian tohtorin, lääketieteen tohtorin ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon. Lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla on tietoa mm. jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkintovaatimuksista ja opetustarjonnasta. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat sisältävät keskeiset määräykset sekä koulutusohjelmien opetussuunnitelmat.

Uudistukset erikoislääkärien koulutuksessa

Uudet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuivat voimaan 2019. Valinta tapahtuu alkupisteiden (työkokemus, tieteelliset ansiot), strukturoidun haastattelun ja koejakson perusteella. Valintamenettelyn läpäisy ei kuitenkaan vielä takaa koulutuspaikkaa, vaan HUSin hallintosäännön mukaan lääkärien koulutusvirkoihin otettavista tekee päätöksen HUSin viranhaltija. 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivulta​ löytyy tärkeää tietoa opinto-oikeuden hakemisesta, erikoisalojen tutkintovaatimukset ja lokikirjat sekä koulutuspaikat. Tiedekunnan opinto-oppaat sisältävät keskeiset määräykset sekä koulutusohjelmien opetussuunnitelmat. ​