Usein kysyttyä kesätyöpaikoista

Milloin haku alkaa / Milloin voi hakea?
Seuraa Kesätyö-sivulle päivittyviä ajantasaisia tietoja.
Hakemuksen voit jättää koko hakuajan aikana. Monet valinnat tehdään jo hakuajan alkupuolella, mutta esimiesten yhteydenottoja voi tulla pitkin kevättä.
 
Kuinka paljon HUS työllistää kesätöihin?
HUS palkkaa kesätöihin, vuodesta riippuen, noin 2000 työntekijää eri ammatteihin, jotka tulevat vuosilomasijaisiksi eri puolille HUSia.
 
Mihin tehtäviin kesätyöntekijöitä otetaan?
Kesätyöntekijöitä otetaan mm. hoitohenkilökunnan kuten sairaanhoitajan, kätilön, bioanalyytikon, röntgenhoitajan, lähihoitajan ja osastosihteerin tehtäviin sekä laitoshuoltoon, henkilöstöravintoloihin, keittiöihin ja kiinteistöhuoltoon.
 
Ketä otetaan kesäsijaisiksi?
Hoitoalan tehtäviin otetaan sijaisiksi terveydenhuoltoalan opiskelijoita, joilla on riittävästi opintopisteitä suoritettuna. Valintaan vaikuttavat myös hakijan koulutus, osaamiset sekä työkokemus. Tehtäväkohtaiset kelpoisuusehdot löytyvät  kesätyöilmoituksista. 
 
Millaista palkkaa kesätyöntekijöille maksetaan?
Kesätyöntekijöille maksetaan sopimusten mukaisia palkkoja, kokemus ja koulutus otetaan huomioon. Palkka määräytyy pääsääntöisesti KVTES:n mukaan. Epäpätevyydestä vähennetään 5 % tai 10 %.
 
Missä ja miten voi hakea?
Kesätöitä haetaan sähköisesti HUSin internetsivujen http://www.hus.fi/tyopaikat kautta. Kesätyöpaikkoihin ei voi hakea avoimella hakemuksella.
 
Kuinka paljon hakemuksia tulee?
Hakemuksia tulee yhteensä n. 5000 / kesä.
 
Onko kesätöihin ikärajaa?
Hoitohenkilöstön sijaisuuksiin voi hakea, jos on täyttänyt 18 vuotta kesätyön alkaessa.
 
Miten pitkäksi aikaa kesätöihin palkataan?
Kesätyön pituus voi vaihdella kuukaudesta kolmeen kuukauteen, joskus pitempäänkin. Asiasta sovitaan työsopimusta tehdessä.
 
Suositaanko työntekijöiden omia lapsia/nuoria?
Työntekijöiden lapset/nuoret voivat hakea kesätöitä kuten muutkin, mutta he ovat samassa asemassa muiden hakijoiden kanssa.
 
Vaaditaanko aikaisempaa työkokemusta?
Aiemmasta työkokemuksesta on aina hyötyä, ja joihinkin kesätöihin sitä vaaditaankin. On myös joitakin tehtäviä, joihin voi hakea ilman aiempaa työkokemusta.
 
Kannattaako itse soitella eri työpaikkoihin ja tarjoutua kesätöihin?
Kesätyöpaikkahaku keskitetään sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Hakijat täyttävät työpaikasta aukeavan hakulomakkeen ja odottavat yhteydenottoa.
 
Miten hakija saa vastauksen?
Hakija saa viestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, kun sähköinen hakemus on saapunut perille. Yksiköiden esimiehet kutsuvat haastatteluun tarpeensa mukaan ja ilmoittavat valituksi tulleille. Jos yhteydenottoa ei kuulu viimeistään toukokuussa,
on todennäköistä, ettei hakijalle löytynyt kesäsijaisuutta HUSissa.
 
Mikä on työpäivän pituus?
Työpäivän pituus ja kellonajat vaihtelevat tehtävien mukaan, myös ilta-, yö- ja viikonlopputöitä on.
 
Miten ruokailu on järjestetty?
HUSin sairaaloissa on useita henkilöstöravintoloita, joissa voi syödä edullisen lounaan. Useimmiten on tarjolla eri vaihtoehtoja, myös kasvissyöjille.
 
Saako kesätöistä todistuksen?
Kyllä. Työtodistuksen voi pyytää esimieheltä. Erikseen voi pyytää esimiestä kirjaamaan todistukseen arvioinnin taidoista, ahkeruudesta ja käytöksestä.
 
Voiko kesätöistä irtisanoutua ennen sovittua aikaa?
Kesätyösopimus on määräaikainen eikä määräaikaista työsopimusta voi irtisanoa, vaan se kestää sovitun ajan. Sovittelun ja neuvottelun varaa on, jos oma tilanne muuttuu yllättäen olennaisesti.
 
Mistä lisätietoja?
Lisätietoja saa HUS Rekrytoinnilta puh. 09 471 77200.