Terveysalan opiskelijat työharjoittelussa

Terveysalan koulutuksesta noin kolmasosa on ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Onnistunut harjoittelu on merkityksellinen opiskelijan osaamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta. Harjoittelussa tapahtuva oppiminen on keskeistä opiskelijan teoriatiedon, kliinisten taitojen ja ammatillisen kasvun kehittymisessä. 

HUSissa pyritään laadukkaalla opetuksella ja ohjaamisella varmistamaan, että osaavia huipputason terveysalan ammattilaisia on saatavilla. Paneutuvalla opiskelijoiden ohjauksella turvataan samalla potilaiden hyvä hoito myös tulevaisuudessa.

HUSissa on tuotettu opiskelijaohjauksen käsikirja (2014), jossa kuvataan yhtenäiset opiskelijaohjauksen periaatteet ja käytänteet HUSin alueella. Käsikirjaa voivat käyttää niin opiskelijat kuin ohjaajat, opiskelijavastaavat, esimiehet sekä opettajat. 

Ohjausosaamisen tukemiseksi HUS tarjoaa moniammatillista, laaja-alaista opiskelijaohjaajakoulutusta. Vuositasolla koulutuspaikkoja on tarjolla noin 1400, eri kiinteistöissä. Koulutus on avoin kaikille ammattiryhmille. Opiskelijaohjauksesta kerätään opiskelijoilta palautetta opiskelijapalautekyselyllä. Saadun palautteen perusteella kehitetään opiskelijaohjausta.

 

 Terveysalan opiskelijoiden kyselyt

 

opiskelijapalautekysely.jpg 

studentundersokning.jpg 

student survey.jpg 

 

 Opiskelijaohjaus

 

opiskelijaohjauslaatusuositukset.jpg 

opiskohjauskasikirja.jpg 

 

 Harjoittelupaikat