Turvallisuus osana harjoittelua


Potilasturvallisuus


Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Tutustu HUS potilasturvallisuustyöhön ja sen kehittämiseen:
 
Tietosuoja

Kansallinen terveysarkisto (Kanta) on toteuttanut verkkokoulutuksen tietoturvasta ja
–suojasta terveydenhuollosta. Suorita verkkokoulutus ennen harjoittelun alkua ja liitä tieto suoritetusta kurssista CV tietoihisi.
 
Potilaan oikeudet

Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Linkistä pääset sivustolle, jonne on koottu tietoa muun muassa siitä, mitä oikeuksia potilaalla lakiin perustuen on ja kuinka potilaan tietoja käsitellään.