Harjoittelu ja työssäoppiminen

Onnistunut harjoittelu edellyttää hyvää valmistautumista. Ennen harjoittelun alkua
opiskelijan tulee varmistaa harjoitteluyksikön edellyttämät edeltävät opinnot ja
terveydentilaa koskevat ohjeet. Harjoittelupaikassa ohjauksen suunnittelu alkaa opiskelijan CV:stä.

Hyvin tehty CV antaa ammatillisen ja myönteisen kuvan harjoittelupaikan hakijasta. CV:ssä tulee olla selkeästi kuvattuna mm. edeltävät ammattiopinnot, harjoittelut ja harjoittelupaikat sekä alan muut tutkinnot ja työkokemus.

Valmistautumisen tueksi opiskelijoille on koottu keskeisiä asioita HUS internet - sivuille. Useimmat HUSin harjoittelupaikat lähettävät harjoitteluun tulevalle opiskelijalle Tervetuloa – kirjeen sekä muuta perehdytysmateriaalia.

Mieti jo valmiiksi harjoittelujakson tavoitteita ja kertaa teoriaopintoja.