Kuntoutusalan opiskelijat

kumpparijumppa 500 px.jpg


Fysioterapiaopiskelijoiden harjoittelu 


Ammattikorkeakoulujen fysioterapian koulutusohjelman opiskelijat voivat suorittaa eri pituisia harjoittelujaksoja HUSin fysioterapiayksiköissä. Harjoittelussa opiskelija syventää fysioterapian osaamistaan mm. potilaiden liikunta- ja toimintakyvyn arvioinnissa, harjoittamisessa, potilasohjauksessa, apuvälinetarpeen arvioinnissa sekä tämän dokumentoinnissa. Potilasryhminä voivat olla aikuiset tai lapset, jotka tarvitsevat sairautensa tai toimintahaittansa vuoksi fysioterapiapalvelua. Osa potilasryhmistä on HUSissa keskitetty tiettyihin sairaaloihin, joten opiskelijan harjoittelussa ohjaamat potilaat tulevat harjoittelun tarjoavasta fysioterapiayksiköstä. Fysioterapia voi toteutua sekä vuodeosastoilla että polikliinisesti.