hus_kuvantaminen_03 500px.jpg

Radiografian ja sädehoidon opiskelijoiden harjoittelu


Ammattikorkeakoulujen radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman opiskelijana voit suorittaa 2-7 viikon mittaisia harjoitteluja HUSissa. Pääosin harjoittelut suoritetaan HUS Diagnostiikkakeskuksen, HUS Kuvantamisen eri yksiköissä. Harjoittelussa opiskelija syventää radiografiatyön osaamistaan potilaiden tutkimisessa ja hoitamisessa eri kuvantamismenetelmien avulla. HUS Kuvantamisen yksiköissä on mahdollista perehtyä natiivikuvantamiseen, mammografiaan, hammaskuvantamiseen, ultraäänitutkimuksiin, läpivalaisututkimuksiin, tietokonetomografiaan, magneettitutkimuksiin sekä angiografiatutkimuksiin ja isotooppitutkimuksiin. 

Sädehoito- ja isotooppiharjoitteluja on mahdollista suorittaa HUSin Syöpäkeskuksessa.

huslab_12 500px.jpg

Bioanalytiikan opiskelijan harjoittelu


Ammattikorkeakoulujen Bioanalyytikon koulutusohjelmien opiskelijat voivat suorittaa eri mittaisia harjoitteluja HUS Diagnostiikkakeskuksen yksiköissä. Harjoittelussa opiskelija syventää laboratoriotyön osaamista preanalytiikassa ja analytiikassa. HUS Diagnostiikkakeskus (HUSLAB ja HUS Kuvantaminen) tarjoavat harjoittelupaikkoja asiakaspalveluun ja näytteenottoon, kliiniseen kemiaan, genetiikkaan, perinnöllisyyslääketieteeseen ja farmakologiaan, kliiniseen mikrobiologiaan ja virologiaan, patologiaan, kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen sekä kliiniseen neurofysiologiaan.

​​