Yleisperehdytys

Perehdytyksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa pääsemään mukaan työyhteisöön ja sen toimintaan. Näin luodaan turvalliset ja hyvät lähtökohdat onnistuneelle harjoittelulle. Harjoitteluyksikkö lähettää noin kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua Tervetuloa!- kirjeen, josta saat tarkemmat tiedot perehdytyksestä harjoittelun alkaessa. Perehtyminen edellyttää myös opiskelijan omaa aktiivisuutta.
 
Tutustu nettisivujemme kautta HUS organisaatioon, henkilöstöön, erikoisaloihin ja yksiköihin. Perehdy jo ennen harjoittelujakson alkua HUS yleisperehdytys opiskelijalle tiedostoon.

 

 

 Paluu

Opiskeijaohjaus.png

Käsikirja2.0.png

PERIOPERATIIVINEN.png