Opinnäytetyön tekijät

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa tehtäviä opinnäytetöitä ja yliopistossa tehtävää kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä ja tietyissä tapauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaattitutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä.

Opinnäytetyöt, joissa hyödynnetään HUSin potilaita, henkilökuntaa, varoja, tiloja, laitteita, asiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai muuta HUSille kuuluvaa resurssia, edellyttävät sairaanhoitopiirin antamaa lupaa. Jos opinnäytetyötä rahoitetaan HUSin ulkopuolisella rahalla, rahoitus hallinnoidaan ja tutkimussopimus tehdään HYKS-instituutti Oy:ssä.

Ennen opinnäytetyön aloittamista ota yhteyttä siihen HUSin tulosyksikköön, jossa opinnäytetyö suoritetaan.

Tutkimuslupaa opinnäytetyöhön haetaan opinnäytetyön tutkimuslupahakemus lomakkeella. Yksittäiseen opinnäytetyöhön luvan hakee opiskelija sen jälkeen, kun opinnäytesuunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa. Opinnäytetyön nimi on ilmoitettava julkisessa muodossa lupahakemuksessa.

Tarkempi ohjeistus opinnäytetyöluvan hakemiseksi löytyy Tutkijalle sivustolta.