Psykologian opiskelijana HUSissa

Harjoittelu Helsingin yliopiston psykologian koulutusohjelmassa

 
Helsingin yliopiston psykologian opiskelijat voivat opintojen loppuvaiheessa hakeutua suorittamaan viiden kuukauden mittaista harjoittelujaksoa HUSin eri toimipisteisiin. Harjoittelun aikana psykologian opiskelija on työsuhteessa HUSiin ja pääsee tekemään psykologin työtä kliinisen psykologin ohjauksessa ja oppii toimimaan psykologina aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijana psykologiharjoittelija ei kuitenkaan ota itsenäisesti vastuuta potilaista. Huom! HUSin psykologiharjoittelupaikkoihin järjestetään vuosittain haku yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Huom! Haku on vain Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoille. Muiden yliopistojen psykologian opiskelijat hakevat harjoittelupaikkoja ottamalla yhteyttä haluamaansa yksikköön.​
 
Lisäksi opintojen toisena vuonna HY:n psykologian opiskelijat tutustuvat psykologin työhön HUSissa tai muussa työympäristössä kahden työviikon ajan. Tutustumisjakso sisältää monipuolisesti tutustumista psykologin työn ja/tai asiakkaan tutkimus- ja hoitojakson eri osa-alueisiin. Varsinaista psykologin työtä tähän jaksoon ei sisälly, eivätkä opiskelijat ole työsuhteessa HUSiin.
 

Psykologiharjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet

 
Työsuhteessa olevan harjoittelijan tulee noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä.  Harjoittelijan säännöllinen työaika on KVTES:n mukainen psykologin viikkotyöaika. Harjoittelija osallistuu klinikalla järjestettävään koulutukseen ja viikkokokouksiin. Harjoittelijan osallistuminen yliopiston harjoitteluseminaareihin ja tenttitilaisuuksiin tulee tehdä mahdolliseksi työaikajärjestelyin.
 
Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on voimassa tapaturmavakuutus. Yliopiston hankkima tapaturmavakuutus ei kuitenkaan ole vastuuvakuutus, eikä näin ollen kata harjoittelijan aiheuttamia vahinkoja työpaikalla.
 

Psykologiharjoittelun suorittaminen

 
Psykologiharjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla asianmukainen perehdytys, ohjaus ja valvonta sekä riittävä konsultaatiomahdollisuus.
 
 
Lisätietoja psykologiharjoittelun pedagogisista tavoitteista, harjoittelijan mahdollisuuksista ja velvollisuuksista sekä muuta käytännön informaatiota löytyy Helsingin yliopiston opiskelijan ohjeista (https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/koulutusohjelmasi-harjoitteluohjeet​ > Valitse koulutusohjelma Psykologian maisteriohjelma).