Lääketieteen opiskelijana ja amanuenssina HUSissa

​Harjoittelu lääketieteen koulutusohjelmassa


Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijat suorittavat kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja (ns amanuenssuureja) HUSin eri toimipisteissä. Tarkoitus on, että amanuenssiaikana opitaan tiettyjä lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia sekä yleisemminkin tutustutaan lääkärin arkeen ja työnkuvaan ja kyseisen toimipisteen ohjelmaan. Opiskelijana amanuenssi ei kuitenkaan ota itsenäisesti vastuuta potilaista. Huom! HUSin amanuenssipaikat jaetaan keskitetysti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta.
 

Amanuenssin oikeudet ja velvollisuudet


Amanuenssin tulee noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. Amanuenssin säännöllinen työaika on KVTES:n mukainen lääkärin viikkotyöaika. Amanuenssi osallistuu klinikalla järjestettävään koulutukseen ja meetingeihin. Amanuenssin osallistuminen tenttitilaisuuksiin tulee tehdä mahdolliseksi työaikajärjestelyin. Niinä päivinä, jolloin amanuenssi osallistuu lopputenttiin, hänen tulee saada vapaata amanuenssin toimesta.
 

Amanuenssipalvelun suorittaminen


Amanuenssipalvelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla asianmukainen perehdytys, ohjaus ja valvonta sekä päivystysaikana riittävä konsultaatiomahdollisuus.
 
 
Lisätietoja amanuenssuurin peadagogisista tavoitteista, amanuenssin mahdollisuuksista ja velvollisuuksista sekä muuta käytännön informaatiota löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.

Kehittääksemme ja valvoaksemme HUSissa suoritettavaa harjoittelua, on käytössämme niin sanottu CLES-ohjauspalautekysely. Vastata voi aina kuukauden harjoitusjakson jälkeen.