Lääketieteen opiskelijana ja amanuenssina HUSissa

​Harjoittelu lääketieteen koulutusohjelmassa


Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijat suorittavat kuukauden mittaisia harjoittelujaksoja (ns amanuenssuureja) HUSin eri toimipisteissä. Tarkoitus on, että amanuenssiaikana opitaan tiettyjä lääkärin ammattiin kuuluvia käytännön taitoja ja valmiuksia sekä yleisemminkin tutustutaan lääkärin arkeen ja työnkuvaan ja kyseisen toimipisteen ohjelmaan. Opiskelijana amanuenssi ei kuitenkaan ota itsenäisesti vastuuta potilaista. 

Amanuenssiksi HUSiin?


HUSin amanuenssipaikat jaetaan keskitetysti Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kautta. Jos olet opiskelijana muualla kuin Helsingin yliopistossa ja haluat tehdä amanuenssuurin HUSissa, ota yhteyttä meilahti-student(at)helsinki.fi.

Oletko koluttautunut lääkäriksi EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolella? 


 

Amanuenssipalvelun suorittaminen


Amanuenssipalvelua suorittavalla opiskelijalla pitää olla asianmukainen perehdytys, ohjaus ja valvonta sekä päivystysaikana riittävä konsultaatiomahdollisuus.
 
 
Lisätietoja amanuenssuurin peadagogisista tavoitteista, amanuenssin mahdollisuuksista ja velvollisuuksista sekä muuta käytännön informaatiota löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.

Kehittääksemme ja valvoaksemme HUSissa suoritettavaa harjoittelua, on käytössämme niin sanottu CLES-ohjauspalautekysely. Vastata voi aina kuukauden harjoitusjakson jälkeen.