Opiskelijat ja harjoittelu

HUSin alueen sairaalat toimivat opetussairaaloina, joissa opetusta saa vuosittain 5000 terveydenhuollon opiskelijaa. Käytännön harjoittelu toteutetaan yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

HUS ohjaa myös terveystieteellistä tutkintoa suorittavia opiskelijoita ja on mukana useissa opinnäytetyö- ja väitöskirjaprosesseissa. 

HUS tarjoaa monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia erilaisissa erikoissairaanhoidon toimintaympäristöissä. Henkilökuntamme on motivoitunut ohjaamaan ja opastamaan opiskelijoita heidän harjoittelunsa aikana.

Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. HUS seuraa ja kehittää opetuksen ja ohjauksen laatua opiskelijapalautteiden pohjalta.

 
​​​

Opiskelijaohjauksen laatusuos.jpg

Opiskeijaohjaus.png  ​

​​

opiskelijapalaute1.jpg
Studentundersökning1.jpg
Student survey1.jpg