Opetus HUSissa

Sairaalamme ovat opetussairaaloita, joissa koulutetaan vuosittain 5000 terveydenhuollon opiskelijaa. Käytännön harjoittelu toteutetaan yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Ohjaamme myös opiskelijoita, jotka tekevät terveystieteellistä tutkintoa tai opinnäytetyötä sekä osallistumme väitöskirjatyöhön.

Meiltä HUSista löydät monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia erilaisissa erikoissairaanhoidon yksiköissä. Henkilökuntamme on motivoitunut ohjaamaan ja opastamaan sinua harjoittelusi aikana.

Opiskelijana sinua sitoo henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Keräämme 
järjestelmällisesti opiskelijoiltamme palautetta, jonka avulla seuraamme ja kehitämme opetuksen ja ohjauksen laatua.vasen palsta
oikea palsta