Opetus HUSissa

HUSin alueen sairaalat toimivat opetussairaaloina, joissa opetusta saa vuosittain 5000 terveydenhuollon opiskelijaa. Käytännön harjoittelu toteutetaan yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Sairaaloissa ohjataan myös terveystieteellistä tutkintoa suorittavia opiskelijoita, ohjataan opinnäytetöitä ja osallistutaan väitöskirjaprosesseihin.

HUS tarjoaa monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia erilaisissa erikoissairaanhoidon toimintaympäristöissä. Henkilökuntamme on motivoitunut ohjaamaan ja opastamaan opiskelijoita heidän harjoittelunsa aikana.

Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. HUS seuraa ja kehittää opetuksen ja ohjauksen laatua opiskelijapalautteiden pohjalta.


vasen palsta
oikea palsta