Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

HelSLI-seurantatutkimus

HelSLI-tutkimuksemme päätavoitteena on selvittää kehitykselliseen kielelliseen vaikeuteen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä, kuinka ne muokkaavat kehittyviä kielellisiä valmiuksia sekä edistää tarkkoja ja tehokkaita kuntoutuskäytäntöjä.

Helsingin pitkittäinen SLI-tutkimus

Foniatrian yksikössämme on käynnissä monivuotinen seurantaprojekti, johon on kutsuttu mukaan vuosina 2013-2018 ensimmäistä kertaa arvioitaviksi tulleita alle kouluikäisiä lapsia. Seuraamme lapsia projektin ensivaiheessa kouluikään ja vuonna 2017 käynnistyvässä toisessa vaiheessa 10-vuotiaina.
 
Tutkimme projektissa kehityksellistä kielellistä vaikeutta (Developmental Language Disorder, DLD) ja kielellistä erityisvaikeutta (Specific Language Impairment, SLI) etiologisella eli aiheuttavalla, hermostollisella eli aivoihin liittyvällä ja käyttäytymisen tasolla.  
 
HelSLI koostuu viidestä osaprojektista:

  • HelSLI-geneettinen, jossa tutkitaan perimää DLD:n taustalla.
  • HelSLI-EEG, jossa tutkitaan aivojen sähköisen toiminnan piirteitä DLD:ssä.
  • HelSLI-kognitiivinen, jossa kehitetään DLD:n tietokoneistettuja arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä. 
  • HelSLI-psykososiaalinen, jossa selvitetään, miten lapsen temperamentti ja vuorovaikutusympäristö ovat yhteydessä kielihäiriöön sekä miten DLD vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. 
  • HelSLI-kaksikielisyys, jossa tutkitaan DLD:n erityispiirteitä, kun lapsi opettelee hallitsemaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä kieltä.


HelSLI-tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kehitykselliseen kielelliseen vaikeuteen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä, kuinka ne muokkaavat kehittyviä kielellisiä valmiuksia sekä edistää tarkkoja ja tehokkaita kuntoutuskäytäntöjä. Projektin puitteissa kehitämme lisäksi uusia arviointimenetelmiä, joiden myötä kielellisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen paranee.