Siirry pääsisältöön

Tutkittavien ja tutkijan vakuutusturva

Tutkimuksella pitää olla voimassa oleva potilasvakuutus ja kliinisellä lääketutkimuksella sen lisäksi lääkevahinkovakuutus.

Potilasvakuutus

HUSilla on potilasvakuutus, joka kattaa potilasvahinkolain mukaisten vahinkojen korvaamisen potilaan hoidossa ja tutkimuksessa. Potilasvakuutus kattaa 

  • hoitovahingon,
  • infektiovahingon, 
  • hoidon tapaturman, 
  • laitevahingon, 
  • hoitohuoneiston vahingon, 
  • lääkkeen toimittamisvahingon ja
  • kohtuuttoman vahingon (tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä korvattava edellyttäen, että siitä on seurannut pysyvä vaikea sairaus tai vamma taikka kuolema ja seurausta voidaan pitää kohtuuttomana). 

Potilasvakuutuksesta ei korvata tapaturmavahinkoa, joka ei välittömästi liity hoito- tai tutkimustoimenpiteeseen. Vaikka vahinko ei olisikaan potilasvahinkolain mukaisesti tapaturmana korvattava, se voi olla korvattava muutoin HUSin toiminnanvastuun ja vastuuvakuutusten perusteella.

Potilasvakuutuksesta ei korvata lääkkeen aiheuttamaa vahinkoa, lukuun ottamatta edellä mainittua lääkkeen toimittamisvahinkoa (lain tai asetusten vastaisesti toimiminen). Lääkevahingot korvataan lääkevahinkovakuutuksesta.

Jos epäilet potilasvahinkoa, tee vahinkoilmoitus potilasvakuutuskeskukselle. Vahinkoilmoituksen tekee pääsääntöisesti potilas itse. Potilasasiavastaavat sekä HUSin henkilökunta avustavat tarvittaessa. Vahinkoilmoituslomake sekä lisätietoja potilasvahinkoilmoitusprosessista löytyy potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. 

Lääkevahinkovakuutus

Lääketutkimus edellyttää lääkevahinkovakuutusta, joka HUSilla on voimassa lääkevahinkokorvausosuuskunnan ja kuntaliiton kautta. Kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantajan on huolehdittava, että hänen ja tutkijan vastuun kattamiseksi on voimassa vakuutus tai muu asianmukainen vakuus (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 b §). Jos HUS on tutkimuksen toimeksiantaja tai jos HUS tekee itse tutkimuksen, HUSin lääkevahinkovakuutus kattaa tutkimuksen. Vakuutuksesta korvataan henkilövahinko, joka on aiheutunut lääkkeen käytöstä lääkkeenä tai tutkimuslääkkeenä.

Korvattava lääkevahinko on ruumiillinen sairaus tai vamma tai psyykkinen sairaus, jonka potilaan tai tutkittavan nauttima lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Jos lääkevahinko tulee korvattavaksi, vahingonkärsineelle voidaan maksaa muun muassa lääkevahingon hoitamisesta aiheutuneita kuluja, korvausta tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, korvausta tilapäisestä ja pysyvästä ansionmenetyksestä sekä kuolemantapauksessa hautauskuluja ja korvausta elatuksen menetyksestä.

Lääkevahingosta tekee korvaushakemuksen vahingosta kärsinyt Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoituslomake ja lisätietoja lääkevahinkovakuutuksesta löytyy yhtiön nettisivuilta. HUSin työntekijänä sinun on lisäksi tehtävä kaikista potilashoitoon liittyvistä vahingoista ja läheltä piti -tapauksista ilmoitus HaiPro-järjestelmään.
 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.