Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tutkimuslupa ja tietolupa

Hae tutkimuslupaa ja tietolupaa lääketieteelliseen ja hoito- ja terveystieteelliseen tutkimukseen sekä opinnäytetyöhön Tutkijan työpöytä -järjestelmässä, johon saat myös päätöksen myönnetystä luvasta.

Tutkimusluvan hakeminen

Milloin tarvitset tutkimusluvan?

HUSin tutkimuslupa pitää hakea kaikkeen tutkimukseen,

 • jonka kohteena ovat HUSin potilaat tai koehenkilöt tai 
 • heistä peräisin olevat kudokset tai näytteet,
 • joissa hyödynnetään HUSin henkilökuntaa, tiloja, laitteita, potilas- tai hallintoasiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai 
 • jota rahoitetaan HUSin saamalla tutkimusrahoituksella.

HUSin tutkimuslupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli tutkittavien kontakti HUSiin rajoittuu ostopalveluihin. Jos tutkimus tapahtuu muuten HUSin ulkopuolella, mutta esimerkiksi sen lääkkeet hankitaan HUS Apteekista, tutkittavasta otetaan ja analysoidaan näytteitä HUSLABissa tai hän käy röntgenkuvassa HUS Kuvantamisen yksikössä, tutkimukseen ei tarvita HUSin tutkimuslupaa. 

Kuka voi hakea HUSin tutkimuslupaa?

Kun haet HUSista tutkimuslupaa, on sinulla oltava HUSin palvelussuhde tai yhteyshenkilö, jolla on HUSin palvelussuhde. Ilmoita tutkimuslupahakemuksessasi myös tutkimuksen suorittamiseen osallistuva henkilökunta sekä mahdolliset muutokset henkilökunnassa tutkimuksen kuluessa.
 

Tutkimusluvan hakemiseen yleensä tarvitset 

 • selvityksen tutkimuksesta vastaavasta henkilöstä (CV)
 • selvityksen tutkimusryhmän kokoonpanosta ja HUSin ulkopuolisen tutkimusryhmän jäsenten vaitiolo- ja salassapitositoumukset
 • tutkimussuunnitelman sekä tiivistelmän tutkimussuunnitelmasta
 • tiedote ja suostumus tutkittavalle (alaikäisten tiedote- ja suostumuslomakkeita FINPEDMEDin sivuilla)
 • tutkimuksen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • eettisen toimikunnan puoltava lausunto tai selvitys siitä, ettei lausuntoa tarvita
 • rekisteriseloste- ja vaikutustenarviointilomakkeen (artikla 30 ja artikla 35). 

Tutkimuslupahakemuksen liitteet

Tietoluvan hakeminen

Hae tietolupaa HUSin rekistereihin Tutkijan työpöytä -järjestelmässä, johon saat myös päätöksen myönnetystä luvasta.

HUSin tietolupaa haetaan

 • jos hakijana on HUSin ulkopuolinen organisaatio/hakija
 • jos tutkimuksessa hyödynnetään ainoastaan HUSin (potilas)rekisteritietoja

HUSin tietoluvasta peritään maksu HUSin tietopalveluhinnaston mukaan (hinnaston löydät kohdasta Tietoallas).

Huslaisille hakijoille tietolupa myönnetään tutkimusluvan myöntämisen yhteydessä, eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Tietolupa kahden tai useamman rekisterinpitäjän tietojen käyttöön

Kun potilasasiakirjojen tietolupahakemus tai tietopyyntö koskee vähintään kahden rekisterinpitäjän tietoja, tietolupahakemukset käsittelee ja tietoluvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata.

Katso Findatan sivuilta esimerkkejä rekisterinpitäjien toimivalloista (toimivaltataulukko), eli kenelle hakemus lähetetään ja ohjeita tietolupien hakemiseen.

Tietolupahakemuksen liitteet

 • tutkimussuunnitelma
 • rekisteriseloste- ja vaikutustenarviointilomake
 • tietoluvan laskutusliite

Tutkimustyypit

Yksittäinen tutkimus voi kohdistua yhteen tai useampaan näistä neljästä luokasta. Mikäli tutkimuksessa on mukana osa, jonka kohteena on ihminen, tutkimusta käsitellään ensisijaisesti ihmiseen kohdistuvana tutkimuksena. Tutkimustoiminnan valvontaa ja tilastointia varten HUSissa pidetään tutkimusrekisteriä.

Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen

Opinnäytetyö voi olla

 • ammattikorkeakoulun lopputyö,
 • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ tai
 • yliopiston pro gradu -tutkielma, lisensiaatti- tai diplomityö​​.

Hae opinnäytetyön tutkimuslupaa Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. Ennen tutkimuslupahakemuksen lähettämistä ole yhteydessä siihen tulosyksikköön, josta aineisto kerätään. Hakemukseen tarvitaan tutkimuksen vastuuhenkilö tulosyksiköstä.​​

Ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyön tutkimusluvan hakemiseen

Tutkimusluvan myöntäjät tulosyksiköittäin