Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tutkimuksen rekisteröinti, CTIS, päätösilmoitus ja ORCID-tunnukset

Tutkijalähtöisen tutkimuksen rekisteröinti, tulosten julkaisu ja lopettamisilmoitus kuuluvat tutkijalle.

Toimeksiantajalähtöisten tutkimusten rekisteröinti on toimeksiantajan vastuulla. Tutkijalähtöisten tutkimusten rekisteröinti, tutkimustulosten julkaiseminen ja ilmoittaminen tutkimuksen lopettamisesta on tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) vastuulla.

Selvitä ennen tutkimuksen rekisteröintiä, tehdäänkö tutkijalähtöinen tutkimus HUSin vai Helsingin yliopiston nimissä. Tutkimus tehdään ensisijaisesti sen organisaation nimissä, jossa tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on päävirassa.

Jos tutkittavat osallistuvat tutkimukseen sairaanhoitopiirin potilaina, tehdään tutkimus sairaanhoitopiirin nimissä. Kansainvälisenä periaatteena on, että kukin tutkimus rekisteröidään vain yhden kerran.

HUS suosittelee julkaisemista http://clinicaltrials.gov/ rekisterissä, mutta tutkijana sinun on hyvä varmistaa itse rekisterin soveltuvuus tutkimukseesi. Ohjeita ClinicalTrials.gov:n käyttöön löydät UKK-sivulta.

Kliiniset lääketutkimukset CTIS-portaaliin

CTIS (Clinical Trial Information System) on EMA:n hallinnoima EU-järjestelmä ja -tietokanta, jossa eri jäsenmaiden viranomaiset ja eettiset toimikunnat käsittelevät kliinisten lääketutkimusten hakemukset.

Kaikki tutkimukseen liittyvä yhteydenpito hakijan, Fimean ja Tukijan välillä tapahtuu CTIS-portaalissa.

HUSilla on CTIS-järjestelmässä oma organisaatiotili ja käyttäjähallinta. HUSin organisaatiotilin nimi on järjestelmässä HUS Helsinki University Hospital; ID: ORG-100041463Organisaatiotilin käyttäjäoikeudet myönnetään HUSissa keskitetysti. Ohjeet CTIS:n käyttäjäoikeuksien hakemiseen ja hakemuksen tekemiseen löydät HUSin intrasta Tutkimus, opetus ja kehittäminen -osiosta kohdasta Ohjeet ja lomakkeet.

ORCID-tunnukset

Luotettava tutkijoiden identifiointi edellyttää jonkinlaista tunnistejärjestelmää. ORCID on avoin, voittoa tavoittelematon yhteisö, joka ylläpitää rekisteriä tutkijoiden identifioimiseksi ja heidän tieteellisen tuotantonsa yhdistämiseksi heihin. CSC suosittelee ORCIDia kansalliseksi tutkijatunnisteeksi. ORCIDia edellytetään jo usean tieteellisen lehden julkaisuprosessissa ja sen avulla on mahdollista tehdä tiedonhakuja esim. Scopus- ja Web of Science -tietokannoissa.

Luo omat ORCID-tunnukset

Jotta kaikki HUSin julkaisut saadaan uusiin vertailuihin, jokaisen tutkijan pitäisi luoda ORCID-tunnus osoitteessa http://orcid.org/Tutkijalistaus on tulossa osoitteeseen research.fi vuoden 2022 aikana.

1. Mene osoitteeseen (http://orcid.org/) ja luo ORCID-tunnus. Kun tunnus on luotu, saat siitä sähköpostin otsikolla "[ORCID] Reminder to verify your email address". Avaa sähköposti ja klikkaa viestin ensimmäistä linkkiä. Tämän jälkeen tunnuksesi on aktivoitu.

2. Aktivoimisen jälkeen ilmoita tunnistenumero sähköpostilla Jukka Englundille (jukka.englund(a)helsinki.fi).

3. Jos sinulla jo on ORCID-tunniste, niin ilmoita tunniste sähköpostilla Jukka Englundille (jukka.englund(a)helsinki.fi).

Tutkimuksen päättäminen

Tutkijan työpöydällä

  • Jos kyseessä on lääketutkimus, ilmoita päättymisestä HUSin alueelliselle tutkimuseettiselle toimikunnalle (musta sivupalkki - Laadi eettinen lausuntohakemus - Tyyppi: tiedoksi). Toimikunnan sihteeri laatii tutkijalle saapumisilmoituksen tiedoksiannon käsiteltyään. Myös muista lääketieteellisistä tutkimuksista voi eettiselle toimikunnalle ilmoittaa, mutta sitä ei vaadita.
  • Jos tutkimuslupa on HUSilta, täytä loppuraportti (musta sivupalkki – Luo uusi raportointilomake).
  • Muuta tutkimusprojektin tila päättyneeksi (avaa tutkimus – valitse oikealta ylhäältä ”Vaihda projektin tilaa” – Tutkimus päättynyt).

Muut tarvittavat ilmoitukset

  • Ilmoita tutkimuksen päättymisestä yksikkösi tutkimussihteerille.
  • Tee lopettamisilmoitus niihin rekistereihin, joihin tutkimus on rekisteröity ja huomioi myös tulosten ilmoittaminen esim. ClinicalTrials.gov-sivustolla.
  • Jos tutkimuksessa on hyödynnetty terveydenhuollon rekistereitä, lähetä julkaisu Findataan. Huomioithan, että toisinaan myös apurahojen myöntäjät haluavat saada julkaisun.

Feedback

Löysitkö etsimäsi?