Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Yhteispäivystyksen peruskoulu koulutusjakso 6 kk

Koulutusjakson jälkeen koulutettava osaa toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä.

Päivystyksen lääkärit hulluttelevat potkulaudalla

Essi Rajakangas kertoo yhteispäivystyksen peruskoulusta

Tavoitteet

Koulutusjakson jälkeen koulutettava osaa toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä. Hän on tietoinen yleisimmistä potilasryhmistä ja osaa tehokkaan diagnostisen prosessin perusteet. Lääkäri tunnistaa vakavasti sairaan potilaan ja osaa tälle aloitettavan hoidon ensimmäiset askeleet. Jakson jälkeen lääkäri kykenee ohjaamaan potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon. Lisäksi jakson myötä koulutettava ymmärtää mikä on yhteispäivystyksen rooli terveydenhuoltojärjestelmässä.


Jakson kuvaus

Koulutettava lääkäri työskentelee koulutusjakson ajan yhteispäivystyksen alueella potilastyössä. Koulutusjakson aikana koulutettavalla on päivä- ja ilta- aikaan sijoittuvia työvuoroja. Osa vuoroista sijoittuu viikonloppuun. Myös yövuoroja on mahdollista tehdä.

Koulutuksellisesti jakso jakautuu kahteen 3 kuukautta kestävään osaan: yleislääketieteen päivystys ja akuuttilääketieteen päivystys.

Koulutusjakson pituus

Koulutusjakso on suunniteltu kuuden kuukauden pituiseksi. Jos koulutettava haluaa jäädä pidemmälle jaksolle, voi hän siirtyä kuuden kuukauden jälkeen akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin rooliin.

Koulutusjaksosta myönnettävät palvelut

Moduulista 1 on mahdollista saada terveyskeskuspalvelua osaksi yleislääketieteen erityiskoulutusta (YEK) ja erikoistumiskoulutusta. Palvelua voidaan myöntää vain niissä yksiköissä, joissa on yleislääketieteen kouluttaja (Tilanne 2020: Jorvissa ja Malmilla on kouluttaja). Jos kouluttajaa ei ole, jaksosta saa akuuttilääketieteen erikoisalan palvelua eli sairaalapalvelua YEK- ja erikoistumiskoulutuksiin.

Moduulista 2 saa akuuttilääketieteen erikoisalan palvelua eli sairaalapalvelua YEK- ja erikoistumiskoulutuksiin.

Palkkaus

Koulutusjaksolla työskentelevä lääkäri työskentelee nimikkeellä erikoistuva lääkäri. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti ja lähtöpalkka on 3 417,91 euroa/kk. Varsinainen kuukausipalkka on tätä korkeampi, sillä arki-illan vuoroissa palkka kerrotaan 1,75:llä ja viikonlopun vuoroissa kertoimella 2,25. Jos lääkäri tekee normaalin työajan lisäksi päivystysvuoroja, maksetaan ylimääräisistä vuoroista HUS-ringin palkkaa, joka on merkittävästi korkeampi. HUS-ringin palkkamalli on selitetty tällä sivulla tarkemmin.

Työaika

Työaika on virkaehtosopimuksen mukainen sairaalalääkärin työaika eli 38 tuntia ja 15 minuuttia. Koulutusjakson alkuvaiheessa (vähintään ensimmäiset kaksi viikkoa) työvuorot ovat päivävuoroja (8.00-15.30). Sen jälkeen osa työstä tehdään ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Yövuoroja voi tehdä halutessaan. Töissä ollaan yleensä 8-10 tuntia kerrallaan. Pitkiä vuorokauden päivystysrupeamia ei tehdä. Päivystysajan työstä kertyy korkeamman palkan ohella aktiivivapaata, joka mahdollistaa vapaiden pitämistä työjakson aikana. Aktiivivapaa on palkatonta lepoaikaa, mutta se lasketaan osaksi palveluita eli palvelujakso ei katkea aktiivivapaapäivinä.

Ohjaajat

Erikoistuvan lääkärin ohjaajana toimivat erikoislääkärit, joilla on koulutusta ja kokemusta erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen. Moduulissa 1 ensisijainen kouluttaja on yleislääketieteen erikoislääkäri ja Moduulissa 2 akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Lisäksi muut päivystysalueen seniorit ja erikoistuvat lääkärit toimivat työssä apuna ja tukena.

Hae jaksolle nyt!

Laita sähköpostia Arja Kobylinille @email 

Ennen postin laittamista pohdi seuraavaa:

  • mihin yksikköön haluaisit ensisijaisesti koulutusjaksolle?
  • milloin olisit valmis aloittamaan?