Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Yhteispäivystyksen peruskoulu koulutusjakso 6 kk

Koulutusjakson jälkeen koulutettava osaa toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä.

Päivystyksen lääkärit hulluttelevat potkulaudalla

Essi Rajakangas kertoo yhteispäivystyksen peruskoulusta

Tavoitteet

Koulutusjakson jälkeen koulutettava osaa toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä. Hän on tietoinen yleisimmistä potilasryhmistä ja osaa tehokkaan diagnostisen prosessin perusteet. Lääkäri tunnistaa vakavasti sairaan potilaan ja osaa tälle aloitettavan hoidon ensimmäiset askeleet. Jakson jälkeen lääkäri kykenee ohjaamaan potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon. Lisäksi jakson myötä koulutettava ymmärtää mikä on yhteispäivystyksen rooli terveydenhuoltojärjestelmässä.

Jakson kuvaus

Koulutettava lääkäri työskentelee koulutusjakson ajan yhteispäivystyksen alueella potilastyössä. Koulutuksellisesti jakso jakautuu kahteen 3 kuukautta kestävään osaan: yleislääketieteen päivystys (moduuli I) ja akuuttilääketieteen päivystys (moduuli II). Huom. Jorvissa ei ole erillistä yleislääketieteen päivystyslinjaa virka-aikana.

Koulutusjakson pituus

Yhteispäivystyksen peruskoulun koulutusjakso on suunniteltu kuuden kuukauden pituiseksi. Jos koulutettava haluaa jatkaa työskentelyä HUS Akuutissa, hän voi siirtyä kuuden kuukauden jälkeen akuuttilääketieteeseen erikoistuvan lääkärin rooliin. Yleislääketieteen päivystyksessä (pientrauma) on myös mahdollista tehdä 3 kk:n jaksoa pidempi työrupeama.

Koulutusjaksosta myönnettävät palvelut

Moduulista 1 on mahdollista saada terveyskeskuspalvelua yleislääketieteen erityiskoulutusta (YEK) ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta varten. Terveyskeskuspalvelua voidaan myöntää vain niissä yksiköissä, joissa on yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja (Tilanne 11/2021: Malmilla on kouluttaja). Jaksosta saa kaikissa yhteispäivystyksissä akuuttilääketieteen erikoisalan palvelua eli sairaalapalvelua YEK- ja erikoistumiskoulutuksiin.

Moduulista 2 saa akuuttilääketieteen erikoisalan palvelua eli sairaalapalvelua YEK- ja erikoistumiskoulutuksiin.

Palkkaus

Koulutusjaksolla työskentelevä lääkäri työskentelee nimikkeellä erikoistuva lääkäri. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti ja lähtöpalkka on 3452,09 euroa/kk. Varsinainen kuukausipalkka on tätä korkeampi, sillä virka-ajan ulkopuolella perustuntipalkka kerrotaan oheisen taulukon mukaisilla kertoimilla.

  klo 0-8 klo 8-15 klo 15-18 klo 18-22 klo 22-24
ma 3 - 1,75 1,75 2,5
ti-to 2,5 - 1,75 1,75 2,5
pe 2,5 - 1,75 2,25 3
la-su 3 2,25 2,25 2,25 3

Työaika

Työaika on virkaehtosopimuksen mukainen sairaalalääkärin työaika eli 38 tuntia ja 15 minuuttia. Enemmänkin saa halutessaan tehdä, mutta emme velvoita siihen. Koulutusjakson alkuvaiheessa (vähintään ensimmäiset kaksi viikkoa) työvuorot ovat päivävuoroja (8.00-15.30). Sen jälkeen osa työstä tehdään ilta- ja viikonloppuvuoroissa. Yövuoroja tehdään moduuli II:ssa siinä vaiheessa, kun koulutettavan taidot riittävät yöpäivystykseen. Töissä ollaan yleensä 8-14 tuntia kerrallaan. Pitkiä vuorokauden päivystysrupeamia ei tehdä. Päivystysajan työstä kertyy korkeamman palkan ohella aktiivivapaata, joka mahdollistaa vapaiden pitämistä työjakson aikana. Aktiivivapaa on palkatonta lepoaikaa, mutta se lasketaan osaksi palveluita eli palvelujakso ei katkea aktiivivapaapäivinä. Jokaisessa työpisteessä pidetään huolta siitä, että koulutuksellisuus jaksolla toteutuu virka-ajan ulkopuolisesta työstä huolimatta. Työvuoroista korkeintaan noin 40 % sijoittuu virka-ajan ulkopuolelle. Virka-ajan ulkopuolisen työajan määrä vaihtelee työpisteittäin.

Ohjaajat

Erikoistuvan lääkärin ohjaajana toimivat erikoislääkärit, joilla on koulutusta ja kokemusta erikoistuvan lääkärin ohjaamiseen. Moduulissa 1 ensisijainen kouluttaja on yleislääketieteen erikoislääkäri ja Moduulissa 2 akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Lisäksi muut päivystysalueen seniorit ja erikoistuvat lääkärit toimivat työssä apuna ja tukena.

Hae jaksolle nyt!

Laita sähköpostia: HUS Akuutin perusterveydenhuollon osastonylilääkäri Arja Kobylin (Malmi, Meilahti ja Peijas) tai apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen (Jorvi).

Ennen postin laittamista pohdi seuraavaa:

  • Mihin yksikköön haluaisit ensisijaisesti koulutusjaksolle
  • Milloin olisit valmis aloittamaan

 

Päivitetty 15.11.2021.