Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen

​Opinnäytetyön tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä​.​

Opinnäytetyö voi olla

  • ammattikorkeakoulun lopputyö,
  • yliopiston pro gradu -tutkielma tai
  • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ tai
  • sosiaalialan lisensiaattityö


Opinnäytetyön tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä ​​, ja lähetetään tutkimuksen yhteyshenkilölle siihen tulosyksikköön, josta tutkimusaineisto kerätään. 
Huom! Mikäli kirjautumislinkki ei toimi, kirjaudu HUSin sähköisten palvelujen käyttäjäksi osoitteessa https://tutkija.hus.fi​. Rekisteröitymislinkki löytyy sivun alareunasta tummasta palkista.​

Ennen hakemuksen lähettämistä opinnäytetyön tekijän tulee olla yhteydessä siihen tulosyksikköön, josta aineisto kerätään. Hakemukseen tarvitaan tutkimuksen vastuuhenkilö tulosyksiköstä.​

 

 Ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyön tutkimuslupahakemukseen