Muu tieteellinen tutkimus

Kliininen laite- tai tarviketutkimus

Hae kliiniselle laite- tai tarviketutkimukselle tutkimuslupaa normaalisti. Tee tutkimuksesta myös ilmoitus Fimealle​.

Koe-eläintutkimus

Selkärankaisilla eläimillä tehtävää koe-eläintutkimusta säätelee laki koe-eläintoiminnasta (62/2006).

Eläinkokeen saa suorittaa vain eläinkoelautakunnan luvalla. Eläinkokeen suorittaminen edellyttää, että laitoksella, jossa koe tehdään, on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä koe-eläinlaitoslupa. Luvan haltijan tulee eläinkokeen suorittamisen jälkeen kolmen kuukauden kuluessa eläinkokeen päättymisestä tehdä ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (rekisteri eläinkoeluvista).​