Kudos tai näyte tutkimuksen kohteena

Tutkittavan suostumus
 
Ihmisperäistä materiaalia koskevat tutkimukset perustuvat pääsääntöisesti tutkittavalta saatuun kirjalliseen suostumukseen ja ne tehdään lääketieteellisen tutkimuksen mallia noudattaen (Ihminen tutkimuksen kohteena).
 
Valviran viranomaislupa
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voi myöntää hakemuksesta luvan ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteelliseen käyttöön erikseen säädetyissä tapauksissa (kudoslaki ja asetus).
 
Lupahakemuksen allekirjoittavat HUS:ssa yhtymähallinnon johtajaylilääkäri ja tutkimuksen vastaava tutkija. Valvira edellyttää, että lupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja alueellisen eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
​​​