Koulutuksesta työelämään, NEW-hanke

Sairaanhoitajien ammattipätevyyden ja siihen yhteydessä olevien työhyvinvointitekijöiden tutkiminen on tärkeää väestön lisääntyvän hoitotarpeen ja taloudellisen kestävyysvajeen näkökulmasta. Sairaanhoitajan ammattiin kannattaa panostaa, koska sairaanhoitajat ovat terveydenhuoltoalan suurin ammattiryhmä ja työn vaikutus kansalaisten terveyteen on merkittävä. Myös sairaanhoitajakunnan oma terveys ennustaa tehokasta työpanosta ja pitkää uraa.

NEW-hankkeessa 2010 - 2016 tutkitaan sairaanhoitajien ammattipätevyyttä, sen kehittymistä ja siihen yhteydessä olevia organisatorisia ja yksilölähtöisiä työhyvinvointitekijöitä. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin työelämässä toimivien sairaanhoitajien yleistä ammattipätevyyttä. Toisessa vaiheessa analysoitiin ammattipätevyyden kehittymistä koulutuksen aikana. Kolmannessa vaiheessa analysoidaan uransa alkuvaiheessa olevien sairaanhoitajien ammattipätevyyttä ja siihen yhteydessä olevia työhyvinvointitekijöitä pitkittäistutkimuksena.

Hankkeen tutkimustyöstä vastaavat HUS ja Turun yliopisto. Sidosryhminä toimivat Tehy ry ja Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Hanketta rahoittavat Sairaanhoitajien Koulutussäätiö, Työsuojelurahasto, Tehy ry ja Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, HUS ja Turun yliopisto

Tutkimusryhmä

Riitta Meretoja, esh, TtT, Kehittämispäällikkö, HUS; Dosentti, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto,
riitta.meretoja@hus.fi

Helena Leino-Kilpi, esh, ThT, Professori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, helena.leino-kilpi@utu.fi 

Olivia Numminen, esh, TtT, Kliininen tutkija, HUS; Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
olivia.numminen@hus.fi

Liisa Kuokkanen, esh, TtT, Kliininen tutkija, HUS, liisa.kuokkanen@metropolia.fi

Satu Kajander-Unkuri, esh, TtT, terveysalan opettaja, Savonia amk; Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
satu.kajander-unkuri@savoniamk.fi

Eija Ruoppa, esh, TtM, Opetushoitaja, Helsingin yliopisto, eija.ruoppa@ext-hus.fi

Mervi Flinkman, sh, TtT, Kliininen tutkija, HUS; Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, mervi.flinkman@hus.fi

Jeon Yunsuk, sh TtT-opiskelija, Kliininen tutkija, HUS; Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto,
ynsuk.jeon@hus.fi

Lisätietoa hankkeesta

Riitta Meretoja, riitta.meretoja@hus.fi puh 050 326 5192