Lausuntohakemusten käsittely

Hakemusten käsittelyaika

Eettiset toimikunnat käsittelevät lausuntohakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakemus tulee toimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kahden viikon kuluttua sen jättämisestä. Valmis lausunto pyritään toimittamaan hakijalle kokousta seuraavan viikon aikana Tutkijan työpöydän kautta. Lausunnon saamisessa kestää siis noin 3–4 viikkoa, mutta varsinkin ruuhkaisina aikoina siinä voi kestää pidempäänkin. 

Hakemusten käsittelyaikoihin vaikuttaa se, kuinka hyvin lausuntopyyntö liitteineen on laadittu. Toimikuntasihteerimme tarkastaa hakemuksen, ja tarvittaessa palauttaa sen täydennettäväksi ennen toimikuntien käsittelyyn siirtämistä. Älä aloita tutkimusta ennen eettisen toimikunnan puoltavaa lausuntoa. Lausuntoon ei voi hakea muutosta.
 
Lausuntoa varten pyydetyt lisäselvitykset ja korjaukset

Anna vastine eettisen toimikunnan pyytämistä korjauksista ja lisäselvityksistä sille eettiselle toimikunnalle, jolle jätit alkuperäisen hakemuksen. Lisäselvitykset pitää toimittaa Tutkijan työpöydän kautta pdf-tiedostoina. Merkitse korjatut ja täydennetyt kohdat asiakirjojen työversioihin selvästi, esim. tekstin korostusvärillä. Toimita asiakirjoista virallinen versio ilman merkintöjä arkistointia varten. 
 
Tutkimuslain alaisia kliinisiä lääketutkimuksia voidaan käsitellä vain kaksi kertaa. Muita tutkimuslain alaisia lääketieteellisiä tutkimuksia pyritään käsittelemään kahdessa kokouksessa, mikäli tutkija toimittaa riittävät korjaukset ensimmäisellä kerralla.

Tutkimuksen muutosten ja lisäysten käsittely
 
Tutkimussuunnitelman muutos (amendment) käsitellään siinä toimikunnassa, jossa tutkimus on ensimmäistä kertaa käsitelty. Lausuntoa tutkimussuunnitelman olennaisiin muutoksiin haetaan sähköisesti Tutkijan työpöydän kautta. 

Tutkimukselle ei luoda uutta tutkimusprojektia Tutkijan työpöydässä, kun muutoksia tehdään. Alkuperäinen tutkimussuunnitelma sekä kaikki muuttuneet asiakirjat versionumeroineen ja päivämäärineen toimitetaan pdf-tiedostoina. Tutkimussuunnitelman työversioon pitää merkitä muutos selvästi, esim. tekstin korostusvärillä. Lisäksi tutkimussuunnitelmasta pitää toimittaa virallinen versio ilman merkintöjä arkistointia varten. Hakemuksen liitteenä toimitetaan selvitys tehdyistä muutoksista, perustelut muutokselle sekä TVH:n arvio suunnitellun muutoksen vaikutuksesta tutkimuksen eettisyyteen.


Monikeskustutkimukset

Monikeskustutkimuksissa lausunto haetaan vain yhdestä kansallisesta alueellisesta eettisestä toimikunnasta, mikä tarkoittaa sitä, että muualta alueellisesta eettisestä toimikunnasta tai TUKIJAlta saatu lausuntoa ei merkitä enää tiedoksi HUSin eettisten toimikuntien kokouksissa. Lausunnon kopio tulee kuitenkin liittää tutkimuslupahakemukseen.

Lausuntomaksut

HUSin eettiset toimikunnat perivät lausuntomaksuja STM:n asetuksen (1287/2018) ​nojalla. Lausuntomaksun periminen on pääsääntö, ja maksu määrätään siitä riippumatta, onko toimikunnan antama lausunto puoltava vai hylkäävä. 

Lausuntomaksuasetuksessa on säännökset, joiden perusteella maksu voidaan jättää perimättä. Jos toimeksiantaja ja/tai tutkija haluaa eettisen toimikunnan lausunnon asioista, jotka toimikunta muuten katsoo ilmoitusasioiksi, voidaan käsittelystä periä tutkimussuunnitelman muutoksen mukainen maksu. Maksua ei peritä ilmoitusasioiden merkitsemisestä pöytäkirjaan.