Lausuntohakemusten käsittely

Hakemusten käsittelyaika

Eettiset toimikunnat käsittelevät lausuntohakemukset saapumisjärjestyksessä. Toimikunta pyrkii toimittamaan lausunnon kokousta seuraavan viikon aikana Tutkijan työpöydän kautta. 

Et voi hakea tutkimuslupaa etkä aloittaa tutkimusta ennen eettisen toimikunnan puoltavaa lausuntoa. Lausuntoon ei voi hakea muutosta.

Hakemuksen ennakkotarkastus Tutkijan työpöydällä

Tutkijan työpöydälle toimitetuille hakemuksille tehdään ennakkotarkastus ennen toimikuntien käsittelyyn siirtämistä. Ennakkotarkastuksessa varmistetaan, että lähetetyssä hakemuksessa ovat kaikki eettisen ennakkoarvioinnin vaatimat pakolliset liitteet. Jos pakollisia liitteitä puuttuu tai asiakirjoissa on muodollisia puutteita, palautetaan hakemus täydennettäväksi Tutkijan työpöydän kautta hakijalle. Hakemuksen käsittelyaika alkaa, kun olet lähettänyt asianmukaisen hakemuksen Tutkijan työpöydän kautta.


Uusien tutkimussuunnitelmien toimittaminen

Varaa riittävästi aikaa uuden tutkimussuunnitelman eettisen toimikunnan lausunnon hakemiseen. Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat hakemusmääristä riippuen. Yleensä riittää, kun uuden tutkimussuunnitelman toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, jossa hakemus käsitellään. Keskimäärin lausunnon saamisessa kestää siis noin neljä viikkoa. Varaudu siihen, että ruuhkaisina aikoina (esim. ennen ja jälkeen lomakausien) hakemuksen käsittelyssä kestää pidempään. Hiljaisimpina aikoina hakemus voidaan ottaa toimikunnan käsittelyyn aikaisintaan kahden viikon kuluttua sen jättämisestä. 

Kun lähetät uuden tutkimussuunnitelman Tutkijan työpöydän kautta, luo uusi projekti hakemustasi varten (Ohjattu prosessi: Eettisen toimikunnan lausuntohakemus – Uusi tutkimussuunnitelma).

Hakemusten käsittelyaikoihin vaikuttaa aina myös se, kuinka hyvin lausuntopyyntö liitteineen on laadittu.

Pöydälle jääneiden korjauspyyntöjen toimittaminen

Toimita pöydälle jääneen hakemuksen korjaukset ja täydennykset sen toimikunnan kokoukseen käsiteltäväksi, josta olet lisäselvityspyynnön saanut. Toimita lisäselvitykset vähintään kaksi viikkoa ennen hakemusta käsittelevän toimikunnan kokousta​. Lisätietojen pyytämiseen ja toimittamiseen kuluvaa aikaa ei lasketa käsittelyaikaan.

Laita hakemuksen liitteeksi saatekirje, jossa on listattuna korjauspyynnöt ja niiden korjaukset. Merkitse korjatut ja täydennetyt kohdat asiakirjojen työversioihin selvästi, esim. tekstin korostusvärillä. Nimeä liitteet selkeästi (versio, pvm, muutokset näkyvissä/puhdas versio). Toimita korjaukset lausunnon antaneelle eettiselle toimikunnalle alkuperäiseen projektiin Tutkijan työpöydän kautta (Ohjattu prosessi: Eettisen toimikunnan lausuntohakemus – Muutos; käytetään myös tutkimuksen uusintakäsittelyssä). 

Tutkimussuunnitelman merkittävien muutosten toimittaminen
 
Toimita tutkimussuunnitelman muutos (amendment) sen toimikunnan kokoukseen, josta tutkimuksen puoltava lausunto on saatu. Toimita tutkimussuunnitelman muutos vähintään kaksi viikkoa ennen hakemusta käsittelevän toimikunnan kokousta. 

Älä luo Tutkijan työpöydällä uutta tutkimusprojektia tutkimussuunnitelman muutoksen toimittamista varten, vaan toimita tutkimussuunnitelman muutoshakemus alkuperäisen tutkimusprojektin kautta. (Ohjattu prosessi: Eettisen toimikunnan lausuntohakemus – Muutos)

Liitä hakemukseen 

  • alkuperäinen tutkimussuunnitelma, 
  • tutkimussuunnitelman työversio, johon on merkitty tehdyt muutokset selvästi esim. tekstin korostusvärillä
  • kaikki muuttuneet asiakirjat (myös tutkimussuunnitelman tiivistelmä) versionumeroineen ja päivämäärineen,
  • saatekirje, jossa muutokset yksilöidään ja perustellaan sekä 
  • TVH:n arvio suunnitellun muutoksen vaikutuksesta tutkimuksen eettisyyteen


Monikeskustutkimukset

Monikeskustutkimuksissa lausunto haetaan vain yhdestä kansallisesta alueellisesta eettisestä toimikunnasta, mikä tarkoittaa sitä, että muualta alueellisesta eettisestä toimikunnasta tai TUKIJAlta saatu lausuntoa ei tarvitse toimittaa eettiselle toimikunnalle. Liitä kopio lausunnosta tutkimuslupahakemukseen.​

Lausuntomaksut

HUSin eettiset toimikunnat perivät lausuntomaksuja STM:n asetuksen (1287/2018) ​nojalla. Lausuntomaksun periminen on pääsääntö, ja maksu määrätään siitä riippumatta, onko toimikunnan antama lausunto puoltava vai hylkäävä. 

Lausuntomaksuasetuksessa on säännökset, joiden perusteella maksu voidaan jättää perimättä. Jos toimeksiantaja ja/tai tutkija haluaa eettisen toimikunnan lausunnon asioista, jotka toimikunta muuten katsoo ilmoitusasioiksi, voidaan käsittelystä periä tutkimussuunnitelman muutoksen mukainen maksu. Maksua ei peritä ilmoitusasioiden merkitsemisestä pöytäkirjaan.

Täytä lausuntomaksun maksajan tiedot myös Tutkijan työpöydälle. Lomaketta ei voi lähettää eteenpäin, jos tieto puuttuu.​ Jos lausuntomaksun maksajan tiedot muuttuvat, päivitä tieto Tutkijan työpöydän tutkimuksen perustiedot -sivulle.