Ohjeita eettiseen arviointiin

Eettisten toimikuntien tehtävänä on:

  • arvioida lääketieteelliset tutkimushankkeet ja antaa niistä perusteltu lausunto,
  • HUSin tutkimusluvan myöntäjän pyynnöstä ja harkinnan mukaan myös HUSin tutkijan pyynnöstä antaa lausunto myös muusta HUSin hankkeesta,
  • seurata ja ohjata toimialallaan tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä ja
  • huolehtia muista eettiselle toimikunnalle säädetyistä tehtävistä.

 


Eettisen arvioijan tarkistuslista 

Hyvä kliininen tutkimustapa (GCP)

Hyvä tieteellinen käytäntö

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet

Mihin eettinen toimikunta kiinnittää huomiota arvioidessaan lausuntohakemuksia (TUKIJAN ohje)


Eettiset asiantuntijaelimet Suomessa

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA

Biotekniikan neuvottelukunta BTNK

Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE

Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto FINPEDMED

Geenitekniikan lautakunta GTLK

Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä KYTÖ

 

Biopankkitoiminta

Helsingin Biopankki

BBMRI Biopankkiverkosto

Tietoa suomalaisesta biopankkitoiminnasta

Valtakunnallinen biopankkirekisteri

 

Keskeinen tutkimuseettinen lainsäädäntö ja ohjeistus​​