Lausuntohakemus biopankkitutkimukseen

​Kun olet aloittamassa biopankkitutkimuksen, tee ensin esiselvityspyyntö FINGENIOUS-palvelussa. Siinä selvitetään, löytyykö biopankista haluttuja näytteitä ja tietoja. Kun selvitys on tullut, pitää biopankkitutkimukselle hakea eettisen toimikunnan lausunto.

Eettisen toimikunnan lausunnon hakeminen biopankkitutkimukseen

Hae eettisen toimikunnan lausuntoa Tutkijan työpöytä -järjestelmässä​.

HUSin tutkimuslupa biopankkitutkimukseen

Jos olet HUSin palveluksessa oleva tutkija, hae eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon jälkeen HUSin tutkimuslupaa Tutkijan työpöydän kautta. 

Näytteiden ja tietojen luovutuspyyntö biopankkiin

Kun olet saanut eettiseltä toimikunnalta puoltavan lausunnon, tee FINGENIOUS-palvelussa näytteiden ja tietojen luovutuspyyntö biopankista.

Huomioitavaa:

Näytekeräys yhteistyössä biopankin kanssa 

Jos tutkimusta varten kerätään näytteitä yhteistyössä biopankin kanssa jabiopankkinäytteen käyttötarkoitus on selvillä suostumusta pyydettäessä, pitää lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle laatia lääketieteellisen tutkimuksen hakuohjeiden mukaisesti. Huomaa, että tutkittavilta pitää tällöin pyytää tutkimuskohtaisen suostumuksen lisäksi biopankkisuostumus. Tutkimussuunnitelmassa ja tutkittavalle laaditussa tiedotteessa pitää antaa selvitys siitä, että näytteet kerätään suoraan biopankkiin. Lausuntohakemuksen hakuohjeet löytyvät sivulta Lausuntohakemuksen laatiminen. 


Olemassa olevien tutkimusaineistojen siirto biopankkiin

Ennen biopankkilain voimaatuloa (1.9.2013) muodostettuja tutkimusaineistoja voidaan siirtää biopankkiin tiedonantomenettelyllä. Siirtoprosessille tarvitaan eettisen toimikunnan puolto. Jos tutkimusaineisto on muodostettu biopankkilain voimaantulon jälkeen, tarvitaan siirtoon henkilökohtainen biopankkisuostumus sekä suostumus biopankkisiirtoon. Biopankki arvioi tapauskohtaisesti mahdollisuutensa ottaa vanha aineisto vastaan. Oleellisimmat kriteerit ovat näytteiden laatu ja jäljitettävyys (jotta varmistetaan näytteiden jatkokäytön edellytykset).

Seuraavalla sivulla on luettelo asiakirjoista ja selvityksistä, jotka pitää toimittaa biopankkitutkimukseen haettavaa eettisen toimikunnan lausuntoa varten:​ 


​SEURAAVA ->​