Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle

Eettiset toimikunnat arvioivat
 
  • tutkimuksen hyötyjen ja haittojen suhdetta (tutkimuksesta saatava hyöty on sen aiheuttamia haittoja suurempi)
  • tutkittavana olevien turvallisuutta ja mahdollista haavoittuvuutta (tutkimuksen pitää edistää ihmisen terveyttä)
  • tutkittavien rekrytointimenetelmiä
  • tutkimuksen resurssien ja vakuutusten riittävyyttä
 
Hae eettisen toimikunnan lausuntoa sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. Kirjaudu Tutkijan työpöydälle osoitteessa https://tutkija.hus.fi ja täytä siellä sähköinen hakemuslomake. Liitä hakemukseen mukaan kaikki pyydetyt liitteet ja selvitykset pdf-muodossa. Numeroi hakemuksen liitteet ja nimeä ne asiakirjaa kuvaavalla suomenkielisellä nimellä. Huomaa, ettei asiakirjan nimessä saa esiintyä erikoismerkkejä kuten sulkuja. ​Ethän lähetä hakemustasi ennen kuin siinä on kaikki tarvittavat liitteet. Lähettämisen jälkeen hakemusta ei voi enää täydentää.
 
HUSin eettiset toimikunnat eivät vastaanota mitään hakemuksiin liittyviä asiakirjoja sähköpostitse tai kirjepostitse!
 
HUOMIOITAVAA:
 
Selvitys tutkimuslain alaisesta tutkimuksesta
 
Liitä lausuntopyyntöön 
 
  • selvitys, miksi tutkimus on tutkimuslain alainen
  • tai selvitys, miksi se halutaan käsiteltäväksi HUSin eettisiin toimikuntiin, vaikka se ei ole tutkimuslain alainen.
 
Hyvä tieteellinen käytäntö
 
Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse.
 
 

Hyvä kliininen tutkimustapa

Hyvä (lääkkeiden) kliininen tutkimustapa (good clinical practice) on ihmisillä tehtävien tutkimusten suunnittelua, toteuttamista, kirjausta ja raportointia koskeva kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatunormi. Tätä normia noudattamalla tutkija voi yleisellä tasolla varmistua siitä, että tutkimushenkilöiden oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi turvataan Helsingin julistukseen perustuvien periaatteiden mukaisesti ja että kliinisten tutkimusten tuloksen ovat luotettavia.
 
 
Seuraavalla sivulla on luettelo asiakirjoista ja selvityksistä, jotka pitää toimittaa eettisen toimikunnan lausuntoa varten: