Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle

Eettisen toimikunnan lausunto haetaan Tutkijan työpöytä -järjestelmässä.

Huom! Eettisen toimikunnan lausuntoa ei tarvita silloin kun
  • tutkimuksessa ei kosketa ihmisen fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen 
  • tutkimuksessa käytetään julkisia tietoja tai arkistoaineistoja (esim. retrospektiivinen rekisteritutkimus, potilasasiakirjoihin perustuva tutkimus, oman yksikön normaaliin laadunarviointiin tai -valvontaan liittyvä tutkimus sekä havainnointi-, haastattelu- ja kyselytutkimukset)​
 

​​Tarkistuslista lausuntohakemuksen tekemiseen 

(lataa tarkistuslista PDF:nä)


Hakemuslomake (lue lomakkeen täyttöohje huolella!)
 
  • Tutkimuksen virallinen, maallikolle ymmärrettävä nimi tulee olla sama kaikissa asiakirjoissa.

 

  • Ilmoita tutkimuksen realistinen aikataulu. Tutkimuksen voi aloittaa vasta, kun sillä on tutkimuslupa. Eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon on oltava voimassa niin kauan kun aineistoa käsitellään ja artikkelia kirjoitetaan.¨

 

  • Tutkijalähtöisistä tutkimuksista ei pääsääntöisesti peritä lausuntomaksua. Jos tutkimuksella on ulkopuolinen rahoittaja, joka ei ole yleishyödyllinen yhteisö (esim. säätiö), lausuntomaksu peritään. Eettinen toimikunta tekee asiasta kuitenkin tapauskohtaisesti päätöksen.

 

  • TVH:n (tutkimuksesta vastaava henkilön) eettinen arvio tulee toimittaa liiteasiakirjana, ja se tulee allekirjoittaa. Hakemuskaavakkeeseen kirjattu lyhyt teksti eettisyydestä riittää harvoin, ja asiaa tulee pohtia laajemmin ajatellen muun muassa tutkittavalle aiheutuvia mahdollisia hyötyjä ja riskejä.
 
Muutos tai lisäys tutkimussuunnitelmaan
 
  • Jos tutkimussuunnitelmaasi tulee merkittäviä muutoksia, ilmoita ne eettiselle toimikunnalle. Tutkimussuunnitelman muutoksesta on kyse silloin, kun tutkimuksen perusluonne säilyy ennallaan, mutta tutkimussuunnitelmaan tulee lisäyksiä ja/tai muutoksia. (Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 3 §).
 
Saatekirje
 
  • Hakemuksen liitteenä tulee olla saatekirje, kun kyseessä on muutos, jatkokäsittely tai vastine korjauspyyntöön. Muutokset yksilöidään ja korjauspyynnön vastineessa käydään kohta kohdalta läpi korjauspyynnössä esitetyt asiat sekä se, miten kyseinen asia on korjattu. Uuteen tutkimukseen laaditaan saatekirje vain tarvittaessa.
 
Tutkimussuunnitelman tiivistelmä
 
  • Tiivistelmä / lyhyt suomenkielinen tutkimussuunnitelma tulee toimittaa aina, myös muutoksen yhteydessä.