Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle

Eettisten toimikuntien ennakkoarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tutkimuksen hyötyjen ja haittojen suhteeseen sekä tutkittavana olevien turvallisuuteen sekä mahdolliseen haavoittuvuuteen. Tutkimuksesta saatava hyöty on oltava sen aiheuttamia haittoja suurempi ja sen pitää edistää ihmisen terveyttä.
 
Lisäksi eettisen arvioinnin kohteena ovat mm. tutkittavien rekrytointimenetelmät sekä tutkimuksen resurssien ja vakuutusten riittävyys. Jotta toimikunta voi arvioida tutkimuksen eettisyyden, sen pitää saada tutkijalta riittävä selvitys tutkimuksesta sekä siitä, että tutkimuksen teossa on otettu huomioon kaikki tutkimusta koskeva lainsäädäntö.
 
Hae eettisen toimikunnan lausuntoa sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. Kirjaudu Tutkijan työpöydälle osoitteessa https://tutkija.hus.fi ja täytä siellä sähköinen hakemuslomake. Liitä hakemukseen mukaan kaikki pyydetyt liitteet ja selvitykset pdf-muodossa. Numeroi hakemuksen liitteet ja nimeä ne asiakirjaa kuvaavalla nimellä. Ethän lähetä hakemustasi ennen kuin siinä on kaikki tarvittavat liitteet. Lähettämisen jälkeen hakemusta ei voi enää täydentää.

HUSin eettiset toimikunnat eivät vastaanota mitään hakemuksiin liittyviä asiakirjoja sähköpostitse tai kirjepostitse!
 
Huomioitavaa:
 

Selvitys tutkimuslain alaisesta tutkimuksesta

Liitä lausuntopyyntöön selvitys siitä, miksi tutkimus on tutkimuslain alainen tai miksi se halutaan käsiteltäväksi HUSin eettisiin toimikuntiin, vaikka se ei ole tutkimuslain alainen.
 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse.
 
 

Hyvä kliininen tutkimustapa

Hyvä (lääkkeiden) kliininen tutkimustapa (good clinical practice) on ihmisillä tehtävien tutkimusten suunnittelua, toteuttamista, kirjausta ja raportointia koskeva kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatunormi. Tätä normia noudattamalla tutkija voi yleisellä tasolla varmistua siitä, että tutkimushenkilöiden oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi turvataan Helsingin julistukseen perustuvien periaatteiden mukaisesti ja että kliinisten tutkimusten tuloksen ovat luotettavia.
 
 
Seuraavalla sivulla on luettelo asiakirjoista ja selvityksistä, jotka tutkijan tulee toimittaa eettisen toimikunnan lausuntoa varten: