Ajankohtaista

​Täältä löytyy eettisten toimikuntien toimintaan liittyvää ajankohtaista tietoa.

 

MONIALAISET EETTISET TOIMIKUNNAT VUODEN 2018 ALUSTA LÄHTIEN
 
Monialainen eettinen toimikunta tarkoittaa lausunnon hakijalle sitä, että hakemuksen voi jättää mille tahansa eettiselle toimikunnalle I–IV tutkimuksen alasta riippumatta.
 
Uudistuksen jälkeen kaikki eettiset toimikunnat käsittelevät myös lääketieteellisiä hätätilatutkimuksia ja erityisryhmille kuten lapsille tehtäviä tutkimuksia. Myös tutkimukset, joihin liittyy biopankkilaki, kudossäädökset ja kliinisiä laitetutkimuksia koskevat määräykset voidaan käsitellä missä tahansa eettisessä toimikunnassa I - IV. Poikkeuksena HUS:ssa NIH-rahoituksella tehtäviin tutkimuksiin eettisen lausunnon antaa toimikunta III.
 
Hakemuksille ei ole enää määräpäivää, vaan eettiset toimikunnat ottavat hakemuksia vastaan jatkuvasti. Jätetty lausuntohakemus tulee toimikunnan käsittelyyn noin kahden viikon kuluessa siihen toimikuntaan, joka pitää vuorollaan kokousta.
  
Lausuntoa varten pyydetyt lisäselvitykset/korjaukset (2. käsittely)
 
Eettisen toimikunnan pyytämistä korjauksista/lisäselvityksistä annetaan vastine sille eettiselle toimikunnalle, jolle alkuperäinen hakemus on jätetty. Koska kukin eettinen toimikunta kokoontuu neljän viikon välein, tämä tarkoittaa että tutkijan/toimeksiantajan tulee jättää korjaus/lisäselvitys toimikunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen toimikunnan neljän viikon välein pidettävää kokousta.
 
Tutkimuksen muutosten käsittely

Tutkimussuunnitelman muutos käsitellään siinä toimikunnassa, jossa tutkimus on ensimmäistä kertaa käsitelty. Kukin eettinen toimikunta kokoontuu neljän viikon välein, ja muutosta koskeva materiaali on jätettävä vähintään kahta viikkoa ennen toimikunnan kokousta.

Ennen vuotta 2018 lausunnon saaneiden tutkimussuunnitelmien muutokset käsitellään missä tahansa eettisessä toimikunnassa I – IV (paitsi NIH-rahoitteiset tutkimukset käsitellään ainoastaan eettisessä toimikunnassa III).
 
Toimikuntien I - IV kokousajat ja jäsentiedot löytyvät täältä.
 
Päivitetty 11.12.2017
 
Eettiset toimikunnat.jpg
Lausunto eettiselle tmklle.jpg
kokousajat_jäsenet.jpg
jäsenille.jpg
ajankohtaista.jpg