Eettiset toimikunnat

 
 
Monialainen eettinen toimikunta tarkoittaa lausunnon hakijalle sitä, että hakemuksen voi jättää mille tahansa eettiselle toimikunnalle I–IV tutkimuksen alasta riippumatta.
 
Uudistuksen jälkeen kaikki eettiset toimikunnat käsittelevät myös lääketieteellisiä hätätilatutkimuksia ja erityisryhmille kuten lapsille tehtäviä tutkimuksia. Myös tutkimukset, joihin liittyy biopankkilaki, kudossäädökset ja kliinisiä laitetutkimuksia koskevat määräykset voidaan käsitellä missä tahansa eettisessä toimikunnassa I - IV. Poikkeuksena HUS:ssa NIH-rahoituksella tehtäviin tutkimuksiin eettisen lausunnon antaa toimikunta III.
 
Hakemuksille ei ole enää määräpäivää, vaan eettiset toimikunnat ottavat hakemuksia vastaan jatkuvasti. Jätetty lausuntohakemus tulee toimikunnan käsittelyyn noin kahden viikon kuluessa siihen toimikuntaan, joka pitää vuorollaan kokousta.
 
Ennen kuin kliinisen tutkimuksen voi aloittaa, on sillä oltava eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
 
Lausuntoa varten pyydetyt lisäselvitykset/korjaukset (2. käsittely)
 
Eettisen toimikunnan pyytämistä korjauksista/lisäselvityksistä annetaan vastine sille eettiselle toimikunnalle, jolle alkuperäinen hakemus on jätetty. Koska kukin eettinen toimikunta kokoontuu neljän viikon välein, tämä tarkoittaa että tutkijan/toimeksiantajan tulee jättää korjaus/lisäselvitys toimikunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen toimikunnan neljän viikon välein pidettävää kokousta.
 
Tutkimuksen muutosten käsittely
 
Tutkimussuunnitelman muutos käsitellään siinä toimikunnassa, jossa tutkimus on ensimmäistä kertaa käsitelty. Kukin eettinen toimikunta kokoontuu neljän viikon välein, ja muutosta koskeva materiaali on jätettävä vähintään kahta viikkoa ennen toimikunnan kokousta.
Ennen vuotta 2018 lausunnon saaneiden tutkimussuunnitelmien muutokset käsitellään missä tahansa eettisessä toimikunnassa I – IV (paitsi NIH-rahoitteiset tutkimukset käsitellään ainoastaan eettisessä toimikunnassa III).
 
Tutkimusilmoitus kliinisistä lääketutkimuksista
 
Kliinisistä lääketutkimuksista on tehtävä ennakkoilmoitus TUKIJAlle, joka on valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. TUKIJA päättää, siirtääkö se hakemuksen käsittelyn alueelliselle eettiselle toimikunnalle vai ottaako se hakemuksen omaan käsittelyynsä. Lausuntohakemuksen käsittely alueellisessa eettisessä toimikunnassa alkaa vasta tämän päätöksen jälkeen.
 
Yhteystiedot:
 
Toimikuntasihteeri 050 428 7386 (ensisijaisesti toimikunta I:n asiat)
Toimikuntasihteeri 050 427 9680 (ensisijaisesti toimikunta II:n asiat)
Toimikuntasihteeri 050 427 9995 (ensisijaisesti toimikunta III:n asiat)
Toimikuntasihteeri 050 427 9493 (ensisijaisesti toimikunta IV:n asiat)
Toimikuntasihteeri 050 428 6400
 
Suunnittelija 040 574 1845