GDPR-päivitys tutkimuksissa

Jos tutkimukseen ei enää rekrytoida lisää tutkittavia, ei tutkimusta tarvitse viedä eettisen toimikunnan arviointiin uudelleen. Sen sijaan tutkimuslupa pitää uusia päivitetyillä henkilötietojen käsittelyselosteella ja vaikutusten arviointilomakkeella.​

Lisäksi tiedotteisiin ja suostumuksiin, joita ei enää käytetä potilaiden rekrytointiin, ei tarvitse tehdä GDPR-päivitystä. Tutkittavat voivat saada tiedon oikeuksistaan henkilötietojen käsittelyselosteesta. 

Niitä lääketieteellisiä tutkimuksia, joissa on vain GDPR-päivityksen tarve ei tarvitse toimittaa HUSin eettisille toimikunnille tutkimussuunnitelman muutoksina. Tutkijan tulee huolehtia siitä, että tutkimukseen rekrytoitavat tutkittavat saavat ajantasaisen tiedon oikeuksistaan. Mikäli tutkimus, jossa edelleen rekrytoidaan tutkittavia, on tutkimussuunnitelmaan tulevan muutoksen vuoksi tarve toimittaa eettiselle toimikunnalle arvioitavaksi, tulee tutkijan toimittaa toimikunnalle samalla GDPR-päivitetyt tiedote ja suostumusasiakirja.