GDPR-päivitys tutkimuksissa

Tutkimussuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa eettisen toimikunnan muutoskäsittelyyn, kun: 

  • suostumusasiakirjoista puuttuu GDPR-päivitys ja 
  • suostumusasiakirjoja ei enää käytetä tutkittavien rekrytointiin 

Mikäli haet jatkoaikaa tällaisen tutkimussuunnitelman tutkimuslupaan, käsitellään GDPR-päivitetyt tutkimusrekisterin tietosuojaseloste ja tietosuojan vaikutustenarviointi osana tutkimuslupamenettelyä.  

Toimita tutkimussuunnitelma eettisen toimikunnan muutoskäsittelyyn, kun: 

  • suostumusasiakirjoista puuttuu GDPR-päivitys ja 
  • suostumusasiakirjoja käytetään vielä tutkittavien rekrytointiin 

Tällaisessa tapauksessa muutokset tulee tehdä yhtäpitävästi vähintään tutkimussuunnitelmaan, tutkittavan tiedotteeseen ja suostumukseen sekä tutkimusrekisterin tietosuojaselosteeseen. Suostumusasiakirjoihin voi tehdä GDPR-päivityksen alla olevalla mallilauseella, mikäli tutkimuksen henkilötietojen GDPR-compliant käsittelyperuste on suostumus.  

GDPR-päivityksen mallilause suostumusasiakirjoihin

EU:n tietosuoja-asetus antaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia. Näitä ovat mm. tutkittavan oikeus pyytää hänestä tutkimuksessa kerättyjä tietoja täydennettäviksi tai oikaistaviksi, jos ne ovat puutteellisia tai virheellisiä. Tutkittavalla on myös oikeus tietää, mihin lakeihin ja asetuksiin tämän tutkimuksen tekeminen perustuu. Lisätietoja em. tietosuoja-asetuksesta saatte halutessanne tutkimuksesta vastaavalta henkilöltä XX (sekä hänen yhteystietonsa: sähköpostiosoite, käyntiosoite ja puhelinnumero) tai tietosuojavaltuutetun toimistosta: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi