​Tutkimuksen ja opetuksen tavoitteet 2019

 Tutkimuksen tavoitteet

 
 • Toimia aktiivisena kumppanina kansainvälisissä ja kotimaisissa projekteissa ja kehittämisvirroissa
 • Huolehtia siitä, että tutkimuksen tekniset ja hallinnolliset prosessit ovat sujuvia
 • Kehittää tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja infrastruktuureja, kuten tietoallas- ja biopankkitoimintaa
 • Lisätä kansainvälistä ulkopuolista tutkimusrahoitusta
 • Edistää terveysalan yritystoimintaa ja alan julkista keskustelua
 • Varmistaa tutkimuksen asema ja edellytykset tulevaisuudessakin

Opetuksen tavoitteet

 
 • Tarjota korkeatasoinen harjoittelualusta Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun terveysalan AMK-opiskelijoille
 • Edistää HUS-HY yhteistyötä
 • Varmistaa HUSin yksiköiden henkilöstön kattavampi osallistuminen opetukseen
 • Kehittää opiskelija/erikoistuvaohjauksen arviointi- ja palautejärjestelmää
 • Kehittää opiskelijoiden/erikoistuvien perehdytys- ja potilasturvallisuuskoulutusta
 • Kehittää HUSin kouluttajien/ohjaajien ohjaajakoulutusta & ohjausjärjestelmää
 • Osallistua sosiaali- ja terveysalan jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja vauhdittaa palvelujärjestelmän ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista