​Tutkimuksen tavoitteet vuonna 2020

Palvelemme HUSin tulosyksiköitä, tulosalueita ja johtoa. Toimimme kiinteässä yhteistyössä HUSin toimialojen tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavien vastuuhenkilöiden verkoston kanssa. Meillä tutkimusjohdossa toimii viisi henkilöä, joiden lisäksi toiminnallista apua saadaan HUSin talousalan, juridiikan ja viestinnän ammattilaisilta.

Tutkimustoiminnan tärkeimmät tavoitteet ovat auttaa tutkijoita tekemään korkealaatuista tutkimusta ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden esillä pitäminen niin HUSissa kuin sen ulkopuolellakin. Näihin tavoitteisiin päästään tekemällä tutkimuksen hallinnollinen työ sujuvammaksi, edistämällä tutkijoiden mahdollisuuksia saada ulkopuolista tutkimusrahoitusta, kehittämällä sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen toimintaedellytyksiä ja infrastruktuuria, kuten tietoallas- ja biopankkitoimintaa sekä toimimalla aktiivisena kumppanina kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja kehittämisvirroissa.