Juuri julkaistu - tutkimustietoa yleistajuisesti

​​​Meilahden kampuksella tuotetaan vuosittain yli 2000 uutta tieteellistä julkaisua. Juuri julkaistu -juttusarjassa uutisoidaan pieni otos näistä artikkeleista. 

Vuodesta 2016 lähtien julkaistusta tutkimusuutissarjasta on keväällä 2020 julkaistu kooste, johon on poimittu 11 päivitettyä juttua. Niissä kerrotaan, minkälaista vaikutusta tutkimuksilla arvellaan olleen sekä kurkistetaan tutkijan uraan. 

​​Tutustu Juuri julkaistu -koosteeseen


​_____________________________________________________


Selaa Juuri julkaistu -artikkeleja


Juuri julkaistu: Konstit ovat monet myös allergioiden suitsemisessa 13.8.2020


Juuri julkaistu: Elämäntyö potilaiden ja tutkimuksen parissa — Tutkimustyö paransi maailmaa​ 6.8.2020​


Juuri julkaistu: Tutkimustieto auttoi ehkäisemään itsemurhia 30.7.2020


Juuri julkaistu: Taneli Raivion työ tähtää tulevaisuuteen 16.7.2020


Juuri julkaistu: Uusi kansantautimme: Tulehdukselliset suolistosairaudet 2.7.2020


Juuri julkaistu: Ongelmat näkyvät maksalääkärin vastaanotolla: Lihavuus  & alkoholi 25.6.2020


Juuri julkaistu: Terveyskeskuslääkärin työ innoittaa tutkimaan 11.6.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-erikoiskooste-Terveyskeskuslaakarin-tyo-innoittaa-tutkimaan.aspx

Juuri julkaistu: Tekoäly avuksi aivovammojen ja aivoverenvuodon hoitoon 4.6.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-erikoiskooste-Teko%C3%A4ly-avuksi-aivovammojen-ja-aivoverenvuodon-hoitoon.aspx​

Juuri julkaistu: Alkuraskauden sokerirasituskokeelle tarvitaan näyttöön perustuvat viitearvot 1.6.2020 

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Alkuraskauden-sokerirasituskokeelle-tarvitaan-nayttoon-perustuvat-viitearvot.aspx​

Juuri julkaistu: Kateenkorvan poistaminen tähystysleikkauksella on turvallista​ 28.3.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Kateenkorvan-poistaminen-t%C3%A4hystysleikkauksella-on-turvallista.aspx

Juuri julkaistu: Sydänpysähdyksen elvyttämisestä harvoin apua iäkkäille 13.2.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Syd%C3%A4npys%C3%A4hdyksen-elvytt%C3%A4misest%C3%A4-harvoin-apua-i%C3%A4kk%C3%A4ille.aspx​​

Juuri julkaistu: Tatuoinnit ovat luultua yleisempiä 9.1.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tatuoinnit-ovat-luultua-yleisempia.aspx

Juuri julkaistu: Köyhät maat syöpätaakan alla 3.12.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-K%C3%B6yh%C3%A4t-maat-sy%C3%B6p%C3%A4taakan-alla.aspx

Juuri julkaistu: Tehohoidosta ei ole aina apua spontaaniin aivoverenvuotoon 18.11.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tehohoidosta-ei-ole-aina-apua-spontaaniin-aivoverenvuotoon.aspx

Juuri julkaistu: Jo keski-iässä voi vaikuttaa vanhuuden toimintakykyyn 29.10.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Jo-keski-iassa-voi-vaikuttaa-vanhuuden-toimintakykyyn.aspx

Juuri julkaistu: Äidin lihavuus lisää lapsen verenpainetaudin ja valtimotaudin riskiä 8.10.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aidin-lihavuus-lisaa-lapsen-verenpainetaudin-ja-valtimotaudin-riskia.aspx

Juuri julkaistu: Vyötärölihavien on syytä välttää alkoholia 17.9.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vyotarolihavien-on-syyta-valttaa-alkoholia.aspx

Juuri julkaistu: Tulehdukselliset suolistosairaudet kuormittavat nuoria 27.8.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tulehdukselliset-suolistosairaudet-kuormittavat-nuoria.aspx

Juuri julkaistu: Yht’äkkinen raskas liikunta altistaa rasitusmurtumille 6.8.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Yht%C3%A4kkinen-raskas-liikunta-altistaa-rasitusmurtumille.aspx

Juuri julkaistu: Harvinaisessa keuhkosyövässä yksilöllisiä eroja 11.7.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Harvinaisessa-keuhkosy%C3%B6v%C3%A4ss%C3%A4-yksil%C3%B6llisi%C3%A4-eroja-.aspx

Juuri julkaistu: Verenpaineen nousu vastaanotolla yhdistyi kahteen geeniin 10.6.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Verenpaineen-nousu-vastaanotolla-yhdistyi-kahteen-geeniin.aspx

Juuri julkaistu: Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin 24.4.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Synnytystapa-vaikuttaa-virtsankarkailun-riskiin.aspx

Juuri julkaistu: Aborttien määrä väheni pitkävaikutteisella ehkäisymenetelmällä 9.4.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aborttien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-v%C3%A4heni-pitk%C3%A4vaikutteisella-ehk%C3%A4isymenetelm%C3%A4ll%C3%A4.aspx

Juuri julkaistu: Maitoallergian siedätyshoidon onnistumiseen vaikuttavat tekijät on määritetty 18.3.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Maitoallergian-sied%C3%A4tyshoidon-onnistumiseen-vaikuttavat-tekij%C3%A4t-on-m%C3%A4%C3%A4ritetty.aspx

Juuri julkaistu: Vaihdevuosien jälkeinen pitkäaikainen hormonihoito lisää hieman Alzheimerin taudin riskiä 8.3.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistuVaihdevuosien-j%C3%A4lkeinen-pitk%C3%A4aikainen-hormonihoito-lis%C3%A4%C3%A4-hieman-Alzheimerin-taudin-riski%C3%A4.aspx

Juuri julkaistu: Masentuneet miehet suurimmassa itsemurhariskissä 8.1.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Masentuneet-miehet-suurimmassa-itsemurhariskiss%C3%A4-.aspx

Juuri julkaistu: Uuden polven istutteet turvallisia ja istuvat hyvin leukaan 4.12.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Uuden-polven-istutteet-turvallisia-ja-istuvat-hyvin-leukaan.aspx

Juuri julkaistu: Luotettava ehkäisy ja seksuaalivalistus vähentävät tehokkaimmin nuorten raskauksia 20.11.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Luotettava-ehk%C3%A4isy-ja-seksuaalivalistus-v%C3%A4hent%C3%A4v%C3%A4t-tehokkaimmin-nuorten-raskauksia.aspx

Juuri Julkaistu: Pitkittyneen epilepsiakohtauksen komplikaatiot ruotuun 3.10.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Komplikaatiot-ovat-pitkittyneess%C3%A4-epilepsiakohtauksessa-yleisi%C3%A4-ja-jopa-30-prosentille-potilaista-henke%C3%A4-uh.aspx

Juuri Julkaistu: Istukan ennenaikainen irtoaminen lisää lapsen kuolemanvaaraa ennakoitua pidempään 7.9.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Istukan-ennenaikainen-irtoaminen-lis%C3%A4%C3%A4-lapsen-kuolemanvaaraa-ennakoitua-pidemp%C3%A4%C3%A4n.aspx

Juuri Julkaistu: Eturauhassyövän seulonnan kustannuksista tai säästöistä ei vielä varmuutta 16.8.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Eturauhassy%C3%B6v%C3%A4n-seulonnan-kustannuksista-tai-s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4-ei-viel%C3%A4-varmuutta.aspx

Juuri julkaistu: Crohnin tauti voi ilmetä myös suussa 5.7.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Crohnin-tauti-voi-ilmet%C3%A4-my%C3%B6s-suussa.aspx

Juuri julkaistu: Lapsipotilaatkin kaipaavat vertaistukea 4.6.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Lapsipotilaatkin-kaipaavat-vertaistukea.aspx

Juuri julkaistu: Vastasyntyneen ruokatorven korjausleikkaukset onnistuvat lähes aina 15.5.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vastasyntyneen-ruokatorven-korjausleikkaukset-onnistuvat-laehes-aina.aspx

Juuri julkaistu: Elintapaohjaus parantaa sokeritasapainoa synnytyksen jälkeenkin 29.3.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/elintapaohjaus-parantaa-sokeritasapainoa-synnytyksen-jaelkeenkin.aspx

Juuri julkaistu: Apgar-pisteet pitävät edelleen kutinsa 8.3.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Apgar-pisteet-pitavat-edelleen-kutinsa.aspx

Juuri julkaistu: Ensihoidon intubaatio onnistuu uudella menetelmällä 5.2.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Ensihoidon-intubaatio-onnistuu-uudella-menetelmaellae.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vakavien palovammojen määrä on puolittunut 15.1.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-vakavien-palovammojen-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-puolittui.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Geenivirhe kasvuhäiriön taustalla 18.12.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Geenivirhe-kasvuhairion-taustalla.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Maksansiirron jälkeiset syövät vähentyneet 16.11.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Maksansiirron-jalkeiset-syovat-vahentyneet.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Keliakia vähenemässä Suomessa 27.10.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Keliakia-vahenemassa-Suomessa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Puna- ja valkojäkäläihottumat lisäävät merkittävästi joidenkin syöpien riskiä 5.10.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Puna--ja-valkojakal%C3%A4ihottumat-lisaavat-merkittavasti-joidenkin-syopien-riskia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Hyvä kunto ei kumoa lihavuuden haittoja 7.9.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Hyva-kunto-ei-kumoa-lihavuuden-haittoja--.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Sydänpysähdyksestä elvytettyjen vuorokauden viilennyshoito säästää hermosoluja 23.8.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Sydanpysahdyksesta-elvytettyjen-vuorokauden-viilennyshoito-saastaa-hermosoluja.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Imusolusyöpä piileksii Troijan hevosessa 24.7.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Imusolusyopa-piileksii-Troijan-hevosessa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vatsa-aortan laajentuman hoito seulonnalla paremmaksi 27.6.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vatsa-aortan-laajentuman-hoito-seulonnalla-paremmaksi.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Masennuslääke lisää positiivista ajattelua 31.5.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Masennuslaake-lisaa-positiivista-ajattelua.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Pikatestit helpottavat suolistosairauksien seulontaa 8.5.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Pikatestit-helpottavat-suolistosairauksien-seulontaa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Syöpädiagnosointi tehostui napin painalluksella 12.4.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Syopadiagnosointi-tehostui-napin-painalluksella.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Emättimen kiputilojen syyt avautuvat 6.2.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu---vulvodynia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Eturauhassyövän seulonnat tulisi kohdentaa tarkoin 16.1.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Eturauhassy%C3%B6v%C3%A4n-seulonnat-tulisi-kohdentaa-tarkoin.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Aivoinfarktin hoidossa nopeus ratkaisee 23.12.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aivoinfarktin-hoidossa-nopeus-ratkaisee.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Itsetuhokäyttäytymisen riskitekijät selviämässä 23.11.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Itsetuhok%C3%A4ytt%C3%A4ytymisen-riskitekij%C3%A4t-selvi%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: HPV-rokote estää myös kohdunkaulan syövän vaikeiden esiasteiden uusiutumisen 31.10.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-HPVrokote-est%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6s-kohdunkaulan-sy%C3%B6v%C3%A4n-vaikeiden-esiasteiden-uusiutumisen.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Sydänlapsista kasvaa yhä useammin terveitä aikuisia 10.10.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Syd%C3%A4nlapsista-kasvaa-yh%C3%A4-useammin-terveit%C3%A4-aikuisia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vitamiinit ja luontaistuotteet harvoin tarpeen 19.9.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vitamiinit-ja-luontaistuotteet-harvoin-tarpeen.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vesijumpasta luultua enemmän apua nivelrikkoon 29.8.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vesijumpasta-luultua-enemm%C3%A4n-apua-nivelrikkoon.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Melatoniini vähentää insuliinin tuotantoa 5.8.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Melatoniini-v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4-insuliinin-tuotantoa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu - Menetelmä karsii lasten tarpeettomia ruokarajoituksia 20.6.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu---Menetelm%C3%A4-karsii-lasten-tarpeettomia-ruokarajoituksia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39​​