Juuri julkaistu - tutkimustietoa yleistajuisesti

Meilahden kampuksella tuotetaan vuosittain yli 2000 uutta tieteellistä julkaisua. Juuri julkaistu -juttusarjassa uutisoidaan pieni otos näistä artikkeleista. Tavoitteena on esimerkein avata Meilahden kampuksen tutkimuksen laajaa kirjoa ja tuoda terveystieteellistä tutkimusta lähemmäksi ihmisten arkea. 

Alta pääset lukemaan Juuri julkaistu -artikkeleja. Jutut on listattu uusimmasta vanhimpaan. 


Juuri julkaistu: Sydänpysähdyksen elvyttämisestä harvoin apua iäkkäille 13.2.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Syd%C3%A4npys%C3%A4hdyksen-elvytt%C3%A4misest%C3%A4-harvoin-apua-i%C3%A4kk%C3%A4ille.aspx​​

Juuri julkaistu: Tatuoinnit ovat luultua yleisempiä 9.1.2020

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tatuoinnit-ovat-luultua-yleisempia.aspx

Juuri julkaistu: Köyhät maat syöpätaakan alla 3.12.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-K%C3%B6yh%C3%A4t-maat-sy%C3%B6p%C3%A4taakan-alla.aspx

Juuri julkaistu: Tehohoidosta ei ole aina apua spontaaniin aivoverenvuotoon 18.11.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tehohoidosta-ei-ole-aina-apua-spontaaniin-aivoverenvuotoon.aspx

Juuri julkaistu: Jo keski-iässä voi vaikuttaa vanhuuden toimintakykyyn 29.10.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Jo-keski-iassa-voi-vaikuttaa-vanhuuden-toimintakykyyn.aspx

Juuri julkaistu: Äidin lihavuus lisää lapsen verenpainetaudin ja valtimotaudin riskiä 8.10.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aidin-lihavuus-lisaa-lapsen-verenpainetaudin-ja-valtimotaudin-riskia.aspx

Juuri julkaistu: Vyötärölihavien on syytä välttää alkoholia 17.9.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vyotarolihavien-on-syyta-valttaa-alkoholia.aspx

Juuri julkaistu: Tulehdukselliset suolistosairaudet kuormittavat nuoria 27.8.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Tulehdukselliset-suolistosairaudet-kuormittavat-nuoria.aspx

Juuri julkaistu: Yht’äkkinen raskas liikunta altistaa rasitusmurtumille 6.8.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Yht%C3%A4kkinen-raskas-liikunta-altistaa-rasitusmurtumille.aspx

Juuri julkaistu: Harvinaisessa keuhkosyövässä yksilöllisiä eroja 11.7.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Harvinaisessa-keuhkosy%C3%B6v%C3%A4ss%C3%A4-yksil%C3%B6llisi%C3%A4-eroja-.aspx

Juuri julkaistu: Verenpaineen nousu vastaanotolla yhdistyi kahteen geeniin 10.6.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Verenpaineen-nousu-vastaanotolla-yhdistyi-kahteen-geeniin.aspx

Juuri julkaistu: Synnytystapa vaikuttaa virtsankarkailun riskiin 24.4.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Synnytystapa-vaikuttaa-virtsankarkailun-riskiin.aspx

Juuri julkaistu: Aborttien määrä väheni pitkävaikutteisella ehkäisymenetelmällä 9.4.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aborttien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-v%C3%A4heni-pitk%C3%A4vaikutteisella-ehk%C3%A4isymenetelm%C3%A4ll%C3%A4.aspx

Juuri julkaistu: Maitoallergian siedätyshoidon onnistumiseen vaikuttavat tekijät on määritetty 18.3.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Maitoallergian-sied%C3%A4tyshoidon-onnistumiseen-vaikuttavat-tekij%C3%A4t-on-m%C3%A4%C3%A4ritetty.aspx

Juuri julkaistu: Vaihdevuosien jälkeinen pitkäaikainen hormonihoito lisää hieman Alzheimerin taudin riskiä 8.3.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistuVaihdevuosien-j%C3%A4lkeinen-pitk%C3%A4aikainen-hormonihoito-lis%C3%A4%C3%A4-hieman-Alzheimerin-taudin-riski%C3%A4.aspx

Juuri julkaistu: Masentuneet miehet suurimmassa itsemurhariskissä 8.1.2019

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Masentuneet-miehet-suurimmassa-itsemurhariskiss%C3%A4-.aspx

Juuri julkaistu: Uuden polven istutteet turvallisia ja istuvat hyvin leukaan 4.12.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Uuden-polven-istutteet-turvallisia-ja-istuvat-hyvin-leukaan.aspx

Juuri julkaistu: Luotettava ehkäisy ja seksuaalivalistus vähentävät tehokkaimmin nuorten raskauksia 20.11.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Luotettava-ehk%C3%A4isy-ja-seksuaalivalistus-v%C3%A4hent%C3%A4v%C3%A4t-tehokkaimmin-nuorten-raskauksia.aspx

Juuri Julkaistu: Pitkittyneen epilepsiakohtauksen komplikaatiot ruotuun 3.10.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Komplikaatiot-ovat-pitkittyneess%C3%A4-epilepsiakohtauksessa-yleisi%C3%A4-ja-jopa-30-prosentille-potilaista-henke%C3%A4-uh.aspx

Juuri Julkaistu: Istukan ennenaikainen irtoaminen lisää lapsen kuolemanvaaraa ennakoitua pidempään 7.9.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Istukan-ennenaikainen-irtoaminen-lis%C3%A4%C3%A4-lapsen-kuolemanvaaraa-ennakoitua-pidemp%C3%A4%C3%A4n.aspx

Juuri Julkaistu: Eturauhassyövän seulonnan kustannuksista tai säästöistä ei vielä varmuutta 16.8.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-Julkaistu-Eturauhassy%C3%B6v%C3%A4n-seulonnan-kustannuksista-tai-s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4-ei-viel%C3%A4-varmuutta.aspx

Juuri julkaistu: Crohnin tauti voi ilmetä myös suussa 5.7.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Crohnin-tauti-voi-ilmet%C3%A4-my%C3%B6s-suussa.aspx

Juuri julkaistu: Lapsipotilaatkin kaipaavat vertaistukea 4.6.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Lapsipotilaatkin-kaipaavat-vertaistukea.aspx

Juuri julkaistu: Vastasyntyneen ruokatorven korjausleikkaukset onnistuvat lähes aina 15.5.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vastasyntyneen-ruokatorven-korjausleikkaukset-onnistuvat-laehes-aina.aspx

Juuri julkaistu: Elintapaohjaus parantaa sokeritasapainoa synnytyksen jälkeenkin 29.3.2018

https://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/elintapaohjaus-parantaa-sokeritasapainoa-synnytyksen-jaelkeenkin.aspx

Juuri julkaistu: Apgar-pisteet pitävät edelleen kutinsa 8.3.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Apgar-pisteet-pitavat-edelleen-kutinsa.aspx

Juuri julkaistu: Ensihoidon intubaatio onnistuu uudella menetelmällä 5.2.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Ensihoidon-intubaatio-onnistuu-uudella-menetelmaellae.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vakavien palovammojen määrä on puolittunut 15.1.2018

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-vakavien-palovammojen-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4-puolittui.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Geenivirhe kasvuhäiriön taustalla 18.12.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Geenivirhe-kasvuhairion-taustalla.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Maksansiirron jälkeiset syövät vähentyneet 16.11.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Maksansiirron-jalkeiset-syovat-vahentyneet.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Keliakia vähenemässä Suomessa 27.10.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Keliakia-vahenemassa-Suomessa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Puna- ja valkojäkäläihottumat lisäävät merkittävästi joidenkin syöpien riskiä 5.10.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Puna--ja-valkojakal%C3%A4ihottumat-lisaavat-merkittavasti-joidenkin-syopien-riskia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Hyvä kunto ei kumoa lihavuuden haittoja 7.9.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Hyva-kunto-ei-kumoa-lihavuuden-haittoja--.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Sydänpysähdyksestä elvytettyjen vuorokauden viilennyshoito säästää hermosoluja 23.8.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Sydanpysahdyksesta-elvytettyjen-vuorokauden-viilennyshoito-saastaa-hermosoluja.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Imusolusyöpä piileksii Troijan hevosessa 24.7.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Imusolusyopa-piileksii-Troijan-hevosessa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vatsa-aortan laajentuman hoito seulonnalla paremmaksi 27.6.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vatsa-aortan-laajentuman-hoito-seulonnalla-paremmaksi.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Masennuslääke lisää positiivista ajattelua 31.5.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Masennuslaake-lisaa-positiivista-ajattelua.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Pikatestit helpottavat suolistosairauksien seulontaa 8.5.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Pikatestit-helpottavat-suolistosairauksien-seulontaa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Syöpädiagnosointi tehostui napin painalluksella 12.4.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Syopadiagnosointi-tehostui-napin-painalluksella.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Emättimen kiputilojen syyt avautuvat 6.2.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu---vulvodynia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Eturauhassyövän seulonnat tulisi kohdentaa tarkoin 16.1.2017

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Eturauhassy%C3%B6v%C3%A4n-seulonnat-tulisi-kohdentaa-tarkoin.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Aivoinfarktin hoidossa nopeus ratkaisee 23.12.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Aivoinfarktin-hoidossa-nopeus-ratkaisee.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Itsetuhokäyttäytymisen riskitekijät selviämässä 23.11.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Itsetuhok%C3%A4ytt%C3%A4ytymisen-riskitekij%C3%A4t-selvi%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: HPV-rokote estää myös kohdunkaulan syövän vaikeiden esiasteiden uusiutumisen 31.10.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-HPVrokote-est%C3%A4%C3%A4-my%C3%B6s-kohdunkaulan-sy%C3%B6v%C3%A4n-vaikeiden-esiasteiden-uusiutumisen.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Sydänlapsista kasvaa yhä useammin terveitä aikuisia 10.10.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Syd%C3%A4nlapsista-kasvaa-yh%C3%A4-useammin-terveit%C3%A4-aikuisia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vitamiinit ja luontaistuotteet harvoin tarpeen 19.9.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vitamiinit-ja-luontaistuotteet-harvoin-tarpeen.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Vesijumpasta luultua enemmän apua nivelrikkoon 29.8.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Vesijumpasta-luultua-enemm%C3%A4n-apua-nivelrikkoon.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu: Melatoniini vähentää insuliinin tuotantoa 5.8.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu-Melatoniini-v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4-insuliinin-tuotantoa.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39

Juuri julkaistu - Menetelmä karsii lasten tarpeettomia ruokarajoituksia 20.6.2016

http://www.hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Juuri-julkaistu---Menetelm%C3%A4-karsii-lasten-tarpeettomia-ruokarajoituksia.aspx?Category=540cd8da-b200-49a9-baa3-d3f73307bc39