HUS Nursing Research Center (NRC)

hus_hyvink_____2019_12.jpg

Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus NRC:n tavoitteena on vahvistaa hoitohenkilökunnan tutkimusosaamista. NRC pyrkii toiminnallaan lisäämään tutkimustiedon hyödyntämistä kliinisessä hoitotyössä ja erikoissairaanhoidon prosesseissa

HUSin alueella ei ole yliopistoa, jossa opetettaisiin hoitotiedettä, ja siksi henkilökunta tekee tutkimusta useisiin eri oppilaitoksiin. NRC:n tehtävä onkin koordinoida eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen HUSissa tekemää hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta.

NRC haluaa edistää sitä, että potilashoidossa havaitut tutkimustarpeet johtaisivat yhä useammin tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Keskus vahvistaa tätä tarjoamalla resursseja ja luomalla hoitotyön kehittämistyölle selkeän rakenteen. 

Kolme HUSin tulosyksikköä hakee magneettisairaala-statusta. Statuksen saa, kun hoidon laatu on erinomaista ja täyttää laatukriteerit. Hoitotyön vaikuttavuuden arviointi onkin tärkeä osa NRC:n toimintaa. Lue lisää magneettisairaalahankkeesta täältä​.
Tutkimuskeskuksen tehtäviin kuuluu myös viestiä hoitotyön suosituksista, ja tällä tavoin edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitotyötä. 
​​

 

 Yhteystiedot

 
Kristiina Junttila
esh, TtT, dosentti 
johtava ylihoitaja, NRC 
kristiina.junttila@hus.fi
050 427 9796

Toni Haapa
sh (AMK), TtT
tutkimusylihoitaja
toni.haapa@hus.fi
040 182 7088 ​