Tutkimustyötä tukevia koulutuksia

HUSin tutkijoille on tarjolla erilaisia koulutuksia tutkimusmetodologiasta rahoituksen hakuun ja statistiikan hallintaan.

Kliinisen tutkimuksen seminaari

Seminaarissa tohtorikoulutettavat tutustuvat kliinisen tutkimuksen metodologiaan, taustalla olevaan lainsäädäntöön sekä kliinisen tutkimusprojektin tutkimussuunnitelman laatimiseen mukaan lukien kaikki tarvittavat dokumentit ja luvat.

Helsingin yliopiston terveydentutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmat

Tutkijakoulussa järjestetään biolääketieteellinen, kliininen, väestön terveyden, suun terveystieteen, lääketutkimuksen, integroivien biotieteiden, neurotieteen ja kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelmat.

Rahoituksen haun koulutus

HUS ja Helsingin yliopisto järjestävät erilaisia rahoituksen haun koulutuksia tutkijoille.

SPSS-koulutus

Tutkijoille on tarjolla SPSS-ohjelmiston sekä muiden tilasto-ohjelmien koulutuksia.
Lisätietoja: biostat-consult(at)helsinki.fi