HUSin sosiaalityön tutkimus ja kehittäminen

HUSissa työskentelee noin 230 sosiaalityöntekijää, jotka toimivat potilastyössä poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Terveys- ja lääketieteelliseen tietoon painottuvassa toimintaympäristössä terveyssosiaalityöntekijät edustavat sosiaalitieteellistä sekä yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta. Työssä painottuvat psyko-sosiaalinen tuki, sosiaaliturvajärjestelmän laaja-alainen tuntemus ja hallinnollis-oikeudellinen asiantuntemus. 

HUSin sosiaalityön tavoitteena on laadukas asiakaslähtöinen potilastyö ja tämän varmistamiseksi terveys-sosiaalityön käytäntöjä kehitetään ja tutkitaan aktiivisesti. 

HUSin sosiaalityön tutkimuksen ja kehittämisen edellytyksiä on parannettu perustamalla erillinen työryhmä (HUSin sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistyöryhmä). Työryhmän tavoitteena on HUSin sosiaalityössä tehtävän tutkimuksen ja kehittämistyön rakenteistaminen siten, että se on korkealaatuista, näkyvää ja käytännön työssä hyödynnettävää.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa koordinoida ja edistää HUS:n sosiaalityön käytännönopetusta (harjoittelu ja käytäntötutkimus) ja tukea akateemista tutkimusta yhteistyössä yliopistojen ja pääkaupun-kiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan kanssa. HUSin PraksisTekijät ovat osa työryhmää.

HUSin sosiaalityöntekijät osallistuvat sosiaali- ja terveysalan tutkimuksiin tutkimus- ja ohjausryhmän jäseninä. Lisäksi terveyssosiaalityön alalta on valmistella väitöskirjatutkimuksia. Terveyssosiaalityön alaa kehitetään myös valtakunnallisissa hankkeissa, kuten Virtuaalisairaala 2.0 –hankkeessa (www.terveyskyla.fi). 

Jos haluat tehdä tutkimusyhteistyötä HUSin terveyssosiaalityöntekijöiden kanssa tai kehittää terveyssosiaalityön käytäntöjä, ota meihin yhteyttä. Otamme mielellämme vastaan sosiaalityön opiskelijoita käytännönharjoitteluun ja tarjoamme terveyssosiaalityön arjesta kumpuavia aiheita käytäntö- ja gradututkielmien sekä jatkotutkimuksen aiheeksi. Työryhmään kuuluu jäseniä kaikilta HUSin toimialueilta lasten ja nuorten alalta, psykiatriasta ja somatiikan alalta (yhteystiedot ohessa). 

 

 Yhteystiedot

 

​HUS Lasten- ja nuorten sairaala, lastenklinikka
Elina Koivumäki, 050 427 0815

HUS Psykiatria
Miina Arajärvi 029 5247359

HUS Sisätaudit ja kuntoutus
Yhteyshlö haussahteyshlö haussa

HUS, Reuna-alueet (Hyvinkää, Lohja ja Porvoo)
Tiina Toiminen (Hyvinkään sairaala) 050 427 7577

Virtuaalisairaala-hanke ja Terveyskylä.fi
Katja Lumilampi 050 468 4763